Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Bordány fejlődéséhez a közösség ereje is szükséges

Hogyan segítheti a lakosság Bordány fejlődését?
– Részvétel a döntéshozatalban: A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a bordányi lakosságot és a helyi közösségeket a településfejlesztés előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a határozatot meghozó személyeknek. Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken, ahol elmondhatják véleményüket, javaslataikat Bordány jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.
– Részvétel a közösségi életben: Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását és tegyenek azért, hogy aktívan működjenek.
– Részvétel a település életében: A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.
A projekt során összeállított jógyakorlat gyűjteményben 58 sikeres település-fejlesztési minta található. Újlengyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron például sikeres fejlesztések valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösség erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak olyanok, melyek élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Bordány fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt a sikeres településért!

Deszk sikerének egyik kulcsa a közösség ereje! Önre is szükségünk van!

Deszk egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik, amiből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindulhat Deszk fejlődése.

Hogyan képes a közösség ereje felvirágoztatni Deszket?
A siker kulcsa Deszk közösségének bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a deszki lakosságot és a helyi közösségeket Deszk településfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a deszki lakos, hogy segítse települése fellendülését?
Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, és tegyenek azért, hogy aktívan működjenek. Lehet a közösség valamilyen cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései.
Fontos, hogy a lakosság vegyen részt a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken, ahol elmondhatják véleményüket, javaslataikat Deszk jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.
A deszki programokon, falunapon, Ajvár fesztiválon és a projekt keretében szervezett egyéb eseményeken való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.
A településfejlesztési jógyakorlatok közül kiemelendő például közösségi terek és közösségépítő programok fejlesztése kapcsán Újlengyel, Lövőpetri, Cák, Dág, Csővár, ahol tudják, hogy mindez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Éljen a lehetőséggel, most Ön is segítheti Deszk fejlődését és részese lehet a sikernek.

Sarkad egy újszerű településfejlesztési módszerrel fejlődik

Sarkad is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. Köszönhető ez a Közösség felemel! című projektnek, mely egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. A projekt célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett fontos feladat a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

Sarkad számára számos előnnyel jár a projekt!
Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Sarkadon leginkább működőképes fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy eldönthessék, milyen irányban fejlesszék a várost. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Sarkad, ahol a lakosok is részt vesznek a településfejlesztési döntésekben.
A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a sarkadi lakosságot és a helyi közösségeket a városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Közösségépítő programok és események a település lakosai számára.
A projekt egyik célja a közösségépítés, így számos olyan program és rendezvény kerül megszervezésre, melyek Sarkad közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul.
1. Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
2. Közösségi rendezvények, helyi programok szervezése, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településükön.
3. Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, és a működésük támogatása (pl.: kismamák, nyugdíjasok, fiatalok, vagy hasonló érdeklődési körrel rendelkező lakosok).

Végső cél, hogy a projekt 5 éves futam idejének végére Sarkadon a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Sarkad egy fellendülő, sikeres településsé válhat.

Vésztő településfejlesztése és a közösség építő ereje

A város számára számos előnnyel jár a projekt!
Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Vésztőn is leginkább működtethető fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy eldönthessék milyen irányban fejlesszék a várost. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Vésztő, ahol a lakosság is részt vehet a településfejlesztési döntésekben.
Számos példa bizonyítja, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy települése társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Közösségépítéssel a sikeres városért!
A Közösség felemel! program fontos célja a közösségépítés, így számos olyan rendezvény kerül megszervezésre, melyek a város közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul. A családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás célja például feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait. Közösségi rendezvényekkel és helyi programok szervezésével elősegíthető, hogy a helyi lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településen. Fontos a helyi közösségi csoportosulások, klubok működésének támogatása, tagjaik aktivizálása és erős közösséggé formálása.

Végső cél, hogy a projekt 5 éves futam idejének végére Vésztőn a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható Vésztő fejlesztési elképzelések megvalósításában és kialakuljon egy valódi helyi közösség. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Vésztő egy fellendülő, sikeres várossá válhat.

Bordány egy innovatív településfejlesztési útra lép

Bordány is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy az országban még nem alkalmazott településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. A Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

Bordány a sikeres települések nyomában.
A településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáit elemezve és követve jól kialakítható a Bordányban leginkább működőképes fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy megvitathassák, milyen irányban fejlesszék a települést. A fejlesztések által a fiatalok szívesen maradnak a településen, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Bordányban a lakosok is részt vehetnek a településfejlesztési döntésekben.
Bizonyított, hogy közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a bordányi lakosság számára is értékesek.

Bordány sikerének egyik kulcsa az erős közösség.
Igazán ritka és kiemelendő, hogy Bordányban aktív a civil élet, sok a helyi közösség és szervezet. A projekt fontos célja ezeknek a közösségeknek és programjaiknak a segítése, aktivizálása. A közösségi rendezvények és helyi események szervezése által a lakosok megismerik egymást, kapcsolatokat alakítanak ki, jól érzik magukat a településükön és erős közösséggé kovácsolódnak.
Innovatív szolgáltatást is nyújt a projekt a település lakosai számára családi- és ifjúsági stresszkezelő tanácsadás keretében, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.

A projekt eredményeképp Bordány egy olyan településsé válhat, ahol a helyi társadalom tagjai aktívan rész vesznek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és kialakul egy valódi, helyi, erős közösség. A jógyakorlati modellre épülő hasznos és sikeres településfejlesztési döntések eredményeképp Bordány egy folyamatosan fejlődő, sikeres településsé válhat.

Sikeres települések példáiból fejlődhetnek az elmaradott települések

Egy Magyarországon egyedülálló településfejlesztési modellt dolgozott ki az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, egy, az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 pályázat finanszírozásának köszönhetően. A Közösség felemel! című projektnek már az elnevezése is sugallja, hogy célja a települések közösségeink, lakosainak véleményére alapozva és az ő segítségükkel elkészíteni a településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Ehhez a projekt keretében kidolgozásra kerül egy településfejlesztési-modell, mely a közösségek döntés-előkészítési munkáját segíti.

Mit is jelent egy jógyakorlatokból álló településfejlesztési modell?
A kutatók évekre visszamenően feldolgozták és elemezték a településfejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat. Kidolgoztak egy modellt, amely a rendelkezésre álló, elérhető társadalomstatisztikai és gazdasági adatok alapján magyarázza egy-egy település sikerességét.
A modell célja elsősorban az, hogy a helyi településfejlesztésben érdekeltek számára szolgáljon fogódzóul és nyújtson megbízható képet arról, hogy milyen, az ő részükről is befolyásolható változók javítása mentén képzelhető el érdemi javulás a településük helyzetében.
A modell kialakításához a kutatók feladata a hazai és nemzetközi jógyakorlatok begyűjtése, a településszintű adatbázis felépítése, a közösségfejlesztési közgazdasági modell, majd a módszertan kidolgozása is. A jógyakorlat gyűjteményben 58 olyan település fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók máshol is, jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák.
A Közösség felemel! projekt segíti a benne szereplő településeket, hogy a közösség tagjainak bevonásával a döntéshozatalba, kialakíthassák a település leginkább működni látszó fejlesztési modelljét.

Települések, akiknek sikerült leszakadóból fejlődővé válniuk.
A jógyakorlat gyűjteményben számos igazi sikertörténetet is olvashatunk, ahol nemcsak a jól irányzott fejlesztési források hozták meg a sikert, hanem az is, hogy nagy figyelmet fordítottak a közösségépítésre, mert hiszik, hogy csak egy erős, aktivizálható lakosság tudja jól segíteni egy település fejlődését. A Közösség felemel! programnak fontos eleme, hogy aktívan bevonja a lakosokat a fejlesztési döntések meghozatalába, valamint közösségépítő programokkal segítse az embereket abban, hogy erős helyi közösségé váljanak.
A jógyakorlat gyűjteményben szerepel a dél-alföldi régióból Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetűből lett igazán vonzó település. Ezt például következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el. De igazán figyelemreméltó Patca a falusi turizmus fejlesztéssel, Szank a több lábon állással, vagy említhetnénk a Vas megyei Bőt, ahol a nagyon tudatos egymásra épülő fejlesztésekkel érték el a fejlődést. Az összes jógyakorlatban bemutatott település példájából lehet fejlesztési ötletet meríteni és a tapasztalataikból tanulni.

A tudásátadás a legfontosabb!
A projekt célja egy tudásbázis felépítése. A jógyakorlatokra épülő településfejlesztési modell felkerül egy interaktív rendszerbe, ahol nyilvános adatbázisként valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet, valamint működésüket támogató szakember számára hosszú távon elérhető és felhasználható marad.

A közösség felemel! Kulcs a sikeres településhez

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése valósul meg. A megvalósítással érintett dél-alföldi települések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer célcsoportja a helyi családok és fiatalok, valamint az alacsony iskolai
végzettségűek és az alacsony jövedelműek. Az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat a sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.
Sikeres települések jógyakorlatai mintaként szolgálnak.
A projekt során kiválasztásra kerültek azok a nem nagyvárosi agglomerációban elhelyezkedő magyar községek, amelyeknek a hazai vidékfejlesztési stratégiák szempontjából sikeresnek tekinthetők, megtartották népességüket és jövedelmi helyzetükön javítottak. A sikeres településfejlesztési gyakorlatokból kidolgozásra került egy közgazdasági modell, mely segítheti a hátrányos helyzetű települések felemelkedését. A projekt fontos célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse.
Lényeges eredménye a programnak a tudásátadás, tehát az elkészített adat-és tudásbázis a későbbiek során nyilvánosan elérhető és felhasználható marad.
A közösségi döntéshozatal fontos eleme a sikernek.
A projekt célja, hogy a közösségi döntéshozás támogatásával hozzájáruljon a kistelepülések elnéptelenedésének megállításához, a jövedelmi helyzet javításához és a marginalizálódott csoportok integrációjához. A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy
közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. Ezért a Közösség felemel! projekt egyik fontos feladata, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. Ezáltal a
lakosság számára értékes és hasznos beruházások valósulhatnak meg.
A közösségépítés és a lakosság aktivizálása segíti a település fejlődését.
Egy település, akkor lehet sikeres, ha erős aktív közösségek alkotják, melyek támogatják a fejlődését.
A Közösség felemel! programban fontos szerep jut a közösségépítésnek. Közösségek létrehozását támogató és aktivizálását célzó programok, rendezvények kerülnek megszervezésre a településeken.
– Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
– Közösségi rendezvények, helyi programok szervezése, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településükön.
– Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, mint például klubok kismamáknak, nyugdíjasoknak, fiataloknak, vagy hasonló érdeklődési körrel rendelkező lakosoknak.

A Közösség felemel! projekt egy 5 éves program. Célja, hogy a futamidő végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Továbbá cél, hogy a nyilvánosan elérhető jógyakorlati modell a későbbiekben nemcsak ezen, hanem más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájáruljon.

A közösség erejével indul Deszk településfejlesztése

Deszk is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. A Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más városok és falvak is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

 Deszk számára számos előnnyel jár a projekt!

Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Deszken leginkább működni látszó fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek segítséget adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy mérlegelhessék, milyen irányban fejlesszék a települést. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

 Deszk, ahol a lakosok is részt vehetnek a településfejlesztési döntésekben!

A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. AKözösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

 Közösségépítő programok és események a település lakosai számára.

A projekt egyik célja a közösségépítés, így számos olyan program és rendezvény kerül megszervezésre, melyek a település közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul.

  1. Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
  2. Közösségi rendezvények, falunap, Ajvár fesztivál támogatása, annak érdekében, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat Deszken.
  3. Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, valamint a már meglévő klubok, szerveződések aktivizálása.

 Végső cél, hogy a projekt 5 éves futamidejének végére Deszken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Deszk egy fellendülő, sikeres településsé válhat.