Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A város számára számos előnnyel jár a projekt!
Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Vésztőn is leginkább működtethető fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy eldönthessék milyen irányban fejlesszék a várost. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Vésztő, ahol a lakosság is részt vehet a településfejlesztési döntésekben.
Számos példa bizonyítja, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy települése társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Közösségépítéssel a sikeres városért!
A Közösség felemel! program fontos célja a közösségépítés, így számos olyan rendezvény kerül megszervezésre, melyek a város közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul. A családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás célja például feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait. Közösségi rendezvényekkel és helyi programok szervezésével elősegíthető, hogy a helyi lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településen. Fontos a helyi közösségi csoportosulások, klubok működésének támogatása, tagjaik aktivizálása és erős közösséggé formálása.

Végső cél, hogy a projekt 5 éves futam idejének végére Vésztőn a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható Vésztő fejlesztési elképzelések megvalósításában és kialakuljon egy valódi helyi közösség. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Vésztő egy fellendülő, sikeres várossá válhat.