Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Egy Magyarországon egyedülálló településfejlesztési modellt dolgozott ki az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, egy, az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 pályázat finanszírozásának köszönhetően. A Közösség felemel! című projektnek már az elnevezése is sugallja, hogy célja a települések közösségeink, lakosainak véleményére alapozva és az ő segítségükkel elkészíteni a településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Ehhez a projekt keretében kidolgozásra kerül egy településfejlesztési-modell, mely a közösségek döntés-előkészítési munkáját segíti.

Mit is jelent egy jógyakorlatokból álló településfejlesztési modell?
A kutatók évekre visszamenően feldolgozták és elemezték a településfejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat. Kidolgoztak egy modellt, amely a rendelkezésre álló, elérhető társadalomstatisztikai és gazdasági adatok alapján magyarázza egy-egy település sikerességét.
A modell célja elsősorban az, hogy a helyi településfejlesztésben érdekeltek számára szolgáljon fogódzóul és nyújtson megbízható képet arról, hogy milyen, az ő részükről is befolyásolható változók javítása mentén képzelhető el érdemi javulás a településük helyzetében.
A modell kialakításához a kutatók feladata a hazai és nemzetközi jógyakorlatok begyűjtése, a településszintű adatbázis felépítése, a közösségfejlesztési közgazdasági modell, majd a módszertan kidolgozása is. A jógyakorlat gyűjteményben 58 olyan település fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók máshol is, jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák.
A Közösség felemel! projekt segíti a benne szereplő településeket, hogy a közösség tagjainak bevonásával a döntéshozatalba, kialakíthassák a település leginkább működni látszó fejlesztési modelljét.

Települések, akiknek sikerült leszakadóból fejlődővé válniuk.
A jógyakorlat gyűjteményben számos igazi sikertörténetet is olvashatunk, ahol nemcsak a jól irányzott fejlesztési források hozták meg a sikert, hanem az is, hogy nagy figyelmet fordítottak a közösségépítésre, mert hiszik, hogy csak egy erős, aktivizálható lakosság tudja jól segíteni egy település fejlődését. A Közösség felemel! programnak fontos eleme, hogy aktívan bevonja a lakosokat a fejlesztési döntések meghozatalába, valamint közösségépítő programokkal segítse az embereket abban, hogy erős helyi közösségé váljanak.
A jógyakorlat gyűjteményben szerepel a dél-alföldi régióból Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetűből lett igazán vonzó település. Ezt például következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el. De igazán figyelemreméltó Patca a falusi turizmus fejlesztéssel, Szank a több lábon állással, vagy említhetnénk a Vas megyei Bőt, ahol a nagyon tudatos egymásra épülő fejlesztésekkel érték el a fejlődést. Az összes jógyakorlatban bemutatott település példájából lehet fejlesztési ötletet meríteni és a tapasztalataikból tanulni.

A tudásátadás a legfontosabb!
A projekt célja egy tudásbázis felépítése. A jógyakorlatokra épülő településfejlesztési modell felkerül egy interaktív rendszerbe, ahol nyilvános adatbázisként valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet, valamint működésüket támogató szakember számára hosszú távon elérhető és felhasználható marad.