Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Deszk egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik, amiből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindulhat Deszk fejlődése.

Hogyan képes a közösség ereje felvirágoztatni Deszket?
A siker kulcsa Deszk közösségének bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a deszki lakosságot és a helyi közösségeket Deszk településfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a deszki lakos, hogy segítse települése fellendülését?
Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, és tegyenek azért, hogy aktívan működjenek. Lehet a közösség valamilyen cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései.
Fontos, hogy a lakosság vegyen részt a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken, ahol elmondhatják véleményüket, javaslataikat Deszk jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.
A deszki programokon, falunapon, Ajvár fesztiválon és a projekt keretében szervezett egyéb eseményeken való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.
A településfejlesztési jógyakorlatok közül kiemelendő például közösségi terek és közösségépítő programok fejlesztése kapcsán Újlengyel, Lövőpetri, Cák, Dág, Csővár, ahol tudják, hogy mindez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Éljen a lehetőséggel, most Ön is segítheti Deszk fejlődését és részese lehet a sikernek.