Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sarkad is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. Köszönhető ez a Közösség felemel! című projektnek, mely egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. A projekt célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett fontos feladat a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

Sarkad számára számos előnnyel jár a projekt!
Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Sarkadon leginkább működőképes fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy eldönthessék, milyen irányban fejlesszék a várost. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Sarkad, ahol a lakosok is részt vesznek a településfejlesztési döntésekben.
A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a sarkadi lakosságot és a helyi közösségeket a városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Közösségépítő programok és események a település lakosai számára.
A projekt egyik célja a közösségépítés, így számos olyan program és rendezvény kerül megszervezésre, melyek Sarkad közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul.
1. Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
2. Közösségi rendezvények, helyi programok szervezése, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat a településükön.
3. Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, és a működésük támogatása (pl.: kismamák, nyugdíjasok, fiatalok, vagy hasonló érdeklődési körrel rendelkező lakosok).

Végső cél, hogy a projekt 5 éves futam idejének végére Sarkadon a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Sarkad egy fellendülő, sikeres településsé válhat.