Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Bordány is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy az országban még nem alkalmazott településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. A Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

Bordány a sikeres települések nyomában.
A településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáit elemezve és követve jól kialakítható a Bordányban leginkább működőképes fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek kiváló alapot adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy megvitathassák, milyen irányban fejlesszék a települést. A fejlesztések által a fiatalok szívesen maradnak a településen, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

Bordányban a lakosok is részt vehetnek a településfejlesztési döntésekben.
Bizonyított, hogy közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a bordányi lakosság számára is értékesek.

Bordány sikerének egyik kulcsa az erős közösség.
Igazán ritka és kiemelendő, hogy Bordányban aktív a civil élet, sok a helyi közösség és szervezet. A projekt fontos célja ezeknek a közösségeknek és programjaiknak a segítése, aktivizálása. A közösségi rendezvények és helyi események szervezése által a lakosok megismerik egymást, kapcsolatokat alakítanak ki, jól érzik magukat a településükön és erős közösséggé kovácsolódnak.
Innovatív szolgáltatást is nyújt a projekt a település lakosai számára családi- és ifjúsági stresszkezelő tanácsadás keretében, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.

A projekt eredményeképp Bordány egy olyan településsé válhat, ahol a helyi társadalom tagjai aktívan rész vesznek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és kialakul egy valódi, helyi, erős közösség. A jógyakorlati modellre épülő hasznos és sikeres településfejlesztési döntések eredményeképp Bordány egy folyamatosan fejlődő, sikeres településsé válhat.