Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Deszk is részese lett azon szerencsés dél-alföldi településeknek, ahol egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. A Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más városok és falvak is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

 Deszk számára számos előnnyel jár a projekt!

Mivel a településfejlesztési modell lényege, hogy a már sikeres települések jó példáinak nyomát követi, így jól kialakítható a Deszken leginkább működni látszó fejlesztések modellje. Az így feltárt fejlesztési lehetőségek segítséget adnak a közösségi döntéshozók számára, hogy mérlegelhessék, milyen irányban fejlesszék a települést. A fejlesztések által megállítható a fiatalok elvándorlása, növekedhet a munkahelyek száma, javulhat a lakosság jövedelmi helyzete.

 Deszk, ahol a lakosok is részt vehetnek a településfejlesztési döntésekben!

A települési jógyakorlatok szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. AKözösség felemel! projekt egyik fontos célja, hogy aktívan bevonja a lakosságot és a helyi közösségeket a település fejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

 Közösségépítő programok és események a település lakosai számára.

A projekt egyik célja a közösségépítés, így számos olyan program és rendezvény kerül megszervezésre, melyek a település közösségeinek létrehozását, fenntartását és aktivizálását tűzik ki célul.

  1. Családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadó szolgáltatás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait.
  2. Közösségi rendezvények, falunap, Ajvár fesztivál támogatása, annak érdekében, hogy a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki és jól érezzék magukat Deszken.
  3. Helyi közösségi csoportok létrehozásának elősegítése, valamint a már meglévő klubok, szerveződések aktivizálása.

 Végső cél, hogy a projekt 5 éves futamidejének végére Deszken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési döntések eredményeképp Deszk egy fellendülő, sikeres településsé válhat.