Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

CULTCAP – HUSRB/1903/33/0013

CULTCAP – HUSRB/1903/33/0013

A projekt címe: Természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében

Rövidítés: CULTCAP

Projektazonosító: HUSRB/1903/33/0013

Elkülönített forrásösszeg: 197.600,80 euró

Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 167.960,68 euró

A projekt kezdete: 2021. január 1.

A projekt zárása: 2022. április 30.

Vezető kedvezményezett: AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért

1. kedvezményezett: Magyarkanizsai Önkormányzat

Projekt leírása:

A CULTCAP -„Természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében” című projekt a korábban megvalósított CULTSTREAM és CULTRAIL projektek folytatása. A projekt célja a korábbi projektek eredményeinek fenntartása és azok továbbvitele, valamint új kulturális és multimédia események megvalósítása, multimédiás termékek létrehozása. A programok a régió közös történelmi, kulturális és gazdasági hagyományaira építenek. A projekt a szegedi AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért és a Magyarkanizsai Önkormányzat együttműködésében valósul meg.  A projekt központi témája a Tisza folyó és a Magyarkanizsa – Szeged határtérség természeti és kulturális öröksége. A CULTCAP projekt a régió filmes örökségének felfedezésére és bemutatására, valamint a regionális filmkészítés fejlesztésére és a legújabb multimédiás és AR (kiterjesztett valóság) technológiák kulturális bevezetésére fókuszál.

A pályázat  az Interreg-IPA  Határon  Átnyúló  Együttműködési Program  Magyarország-Szerbia támogatásával valósul meg.

Projektben fejlesztett alkalmazások linkje:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.metanoia_artopedia_ar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.cultcap_seta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.cultcap_ar

EFOP-1.5.2-16-2017-00021

EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, Elek Város Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Doboz Község Önkormányzata

A projekt címe: Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. augusztus 31.

A szerződött támogatás összege: 498.874.522,- forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben projekt

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a gyulai járásban és a hozzá szervesen kapcsolódó dobozi területen a humán közszolgáltatások kapacitásai és szolgáltatáspalettája oly módon bővüljön, hogy az sikeresen tudja támogatni a társadalmi felzárkózás folyamatát. A projekt célterülete kiterjed a Gyulai járás teljes területére, vagyis Gyula városára, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza községekre, valamint a Békéscsabai járásban található Doboz községre.

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. augusztus 31.

A projekt megvalósítói: Gyula Város Önkormányzata, Elek Község Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Község Önkormányzata, Doboz Község Önkormányzata, Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért.

A program lehetőséget biztosít a szakemberellátottság javítása érdekében egy ösztöndíj program bevezetésére, illetve a területi különbségek csökkentése érdekében az egyes humánszolgáltató intézmények feladatellátásának minőségi fejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására.

A 498 millió forint európai uniós támogatás segítségével a hátrányos helyzetű személyek helyzetének javítására mentori szolgáltatás és ehhez kapcsolódóan munkaerő-piaci, személyiségfejlesztő és egészségügyi programok kerülnek bevezetésre. A program további célként jelöli meg a fiatalok elvándorlásának mérséklését, melyet a Gyulai járásban és Dobozon a helyi kisközösségek támogatásával, az ifjúság közösségformáló szerepének erősítésével kívánunk elérni.

A fejlesztés eredményeként Gyula városában mentorközpont kerül kialakításra, melynek működtetésével biztosítottá válik a minőségi humánszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021

EFOP-5.2.1-17-2017-00012 projekt – A közösség felemel!

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése
Projekt azonosítója: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00012 kódszámú, A Közösség Felemel! című projektünk célja gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell kidolgozása. A projekt keretében kifejlesztett térségfejlesztési módszertant négy településen teszteljük, majd az eredményeket kontroll települések adataival összevetve teszteljük.
A Közösség Felemel! projekt keretében két szolgáltatás kerül kidolgozásra:
– az egyik a jó gyakorlatokra, korábbi projektek tapasztalataira épülő közgazdasági modell kidolgozása a  döntéshozatal támogatása érdekében,
– a másik az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében.

Projekt összköltsége:    299 985 730 Ft
Támogatásintenzitás:    100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.07.29

Oktatófilmek

Videomegosztó-barát kisfilmek

Társdalmi célú reklámfilmek

EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

Kedvezményezett neve: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

 

A projekt címe: Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

A szerződött támogatás összege: 24 998 760

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi változások kutatásához és az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek megalakulásához. Ezen felül segítse azok fenntarthatóságát és fejlesztését, úgy, hogy közben tevékenységével elősegíti mind a hazai, mind határon túli társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények vagy kutatói csoportok hálózatosodását, ezzel segítve a nemzeti integrációt. Továbbá hozzájárul hazai és határon túli kutatói csoportok és vállalkozások közötti együttműködéséhez, valamint tudástranszfer létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és hálózatosodást. Ezen túl célja még a kutatással foglalkozó fiatal hallgatók, kutatók támogatása érdekében lehetséges pályázatok és ösztöndíjak kiírása, valamint ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

A társadalomtudományi és humántudományi kutatásaink eredményeit számos hazai és nemzetközi (romániai és vajdasági magyar) egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek konferenciáin publikáljuk. Az elmúlt időszakban folyamatosan nyitottunk afelé, hogy az alkalmazott társadalomtudományok, vagy a közösségfejlesztés számára használható ismereteket nyújtsunk, részt vegyünk az alkalmazott társadalomtudományi módszerek fejlesztésében és a közösségfejlesztés hazai implementációjában. Az Alapítvány tagjai az elmúlt években foglalkoztak például migrációval kapcsolatos kutatásokkal, kisebbségiben levő társadalmi csoportok integrációjával.

Jelen pályázat három kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idős generáció tagjai tartoznak. Ehhez igazodva nyújt szervezetünk különböző programokat, foglalkozásokat, képzéseket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a helyi közösségi identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntességi hajlandóság ösztönzése. Ez a cél egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, és a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

A program tartalmi része uniós direktíváktól kezdve, a helyi gasztronómián át az aktív állampolgárságig törekszik minden közösségre – és annak demokratikus életére nézve – releváns témakört lefedni, ugyanakkor egyidejűleg szeretnénk szabadidős tevékenységeket és rendezvényeket is megvalósítani, hogy a helyi közösségi életet revitalizáljuk.

Mindezen túl az aktív időskor, mint társadalmilag pozitív jelenség, valamint a családi életet érintő kérdések és foglalkozások is teret kapnak.

Kiemelt helyet kap a társadalmi esélyegyenlőség, valamint a fenntarthatóság is, a környezeti fenntarthatósággal együtt, azzal a céllal, hogy környezettudatos attitűdöt alakítsunk ki a résztvevőkben, amelyek hosszú távon nemcsak anyagilag, de társadalmilag is megtérülnek.

Szóban forgó programjainkat egészségtudatosságot ösztönző tevékenységekkel szeretnénk kiegészíteni, ami egyaránt jelenthet helytörténeti kirándulást a Tisza mentén, vagy akár biciklitúrát, valamint sportnapokat, amelyek ellentétben az oktatási intézmények sportnapjaival, szívesen látnak érdeklődőket minden korosztályból és társadalmi csoportból.

Ezen felül fontos szerep jut még a társadalmi integrációnak is, ami elengedhetetlen egy közösségi társadalomnak, hiszen a szolidaritás és az esélyegyenlőség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne csak egy jogszabályi környezet, mint elméleti háttér, legyen a hátrányosan érintett szereplőkre vonatkozóan, hanem a gyakorlati életben is érvényesüljön az egyenlőség elve mind a munkaerőpiacon, mind a hétköznapi életben.

Végül, de nem utolsó sorban, programjaink célja egyben kikapcsolódásra lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, időseknek, vagy családosoknak, akiknek igénye van tevékenységeink bármelyikére.

A közösségi szellem és a közösségben való gondolkodás ma kifejezetten aktuális, amikor a közösségi média, valamint a városiasodás elvonta az egyén figyelmét azokról az értékekről, amelyek pénzben nem mérhetők. Ezen programok segítségével elérhető a pályázat célkitűzése, amely erősíti a résztvevőkben az önkéntességi hajlamot, fejleszti a helyi közösségeket, és a generációk együttműködésével megerősíti a társadalmi kohéziót. Az önkéntesek szerepvállalásukkal és önkéntes tevékenységükkel elősegítik a generációk közötti együttműködést, amely a területi és társadalmi kiegyenlítődést is elősegíti. Továbbá a résztvevők körében nő a szegénység és a hátrányhelyzetben élők iránti tolerancia, elfogadóbbakká válnak velük szembe, amely hosszú távon szintén a helyi társadalmat erősíti és integrálja.

 

A tervezett projekt során olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek egyaránt illeszkednek Szervezetünk fő tevékenységeihez és a Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP), ugyanakkor a családok, fiatalok és az idősek igényeihez is. A projekt megtervezésekor kifejezetten figyelemmel voltunk arra, hogy tevékenységeinkkel hozzájáruljunk a helyi törekvésekhez, elősegítsük a HEPben megfogalmazott célok elérését. A projekt során a rendezvények és a foglalkozások keretében olyan coping stratégiákat adunk át a célcsoport számára, mely pozitív hatása várható, amely a helyi társadalmi kohézióra is pozitív multiplikátor hatást fejt ki. A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez és hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt célcsoportjainak nehézségei csökkenjenek, hatékonyabban oldják meg a felmerülő problémákat, integrálódni tudjanak a helyi közösségekhez, továbbá a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021