Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

EFOP-1.5.2-16-2017-00021

Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

Kedvezményezett neve: Gyula Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, Elek Város Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Doboz Község Önkormányzata

A projekt címe: Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. augusztus 31.

A szerződött támogatás összege: 498.874.522,- forint

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 azonosítószámú „Humánszolgáltatások fejlesztése a kelet-békési térségben projekt

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt célja, hogy a gyulai járásban és a hozzá szervesen kapcsolódó dobozi területen a humán közszolgáltatások kapacitásai és szolgáltatáspalettája oly módon bővüljön, hogy az sikeresen tudja támogatni a társadalmi felzárkózás folyamatát. A projekt célterülete kiterjed a Gyulai járás teljes területére, vagyis Gyula városára, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza községekre, valamint a Békéscsabai járásban található Doboz községre.

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2021. augusztus 31.

A projekt megvalósítói: Gyula Város Önkormányzata, Elek Község Önkormányzata, Lőkösháza Község Önkormányzata, Kétegyháza Község Önkormányzata, Doboz Község Önkormányzata, Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért.

A program lehetőséget biztosít a szakemberellátottság javítása érdekében egy ösztöndíj program bevezetésére, illetve a területi különbségek csökkentése érdekében az egyes humánszolgáltató intézmények feladatellátásának minőségi fejlesztésére, új szolgáltatások kialakítására.

A 498 millió forint európai uniós támogatás segítségével a hátrányos helyzetű személyek helyzetének javítására mentori szolgáltatás és ehhez kapcsolódóan munkaerő-piaci, személyiségfejlesztő és egészségügyi programok kerülnek bevezetésre. A program további célként jelöli meg a fiatalok elvándorlásának mérséklését, melyet a Gyulai járásban és Dobozon a helyi kisközösségek támogatásával, az ifjúság közösségformáló szerepének erősítésével kívánunk elérni.

A fejlesztés eredményeként Gyula városában mentorközpont kerül kialakításra, melynek működtetésével biztosítottá válik a minőségi humánszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021