Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

Kedvezményezett neve: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

 

A projekt címe: Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

A szerződött támogatás összege: 24 998 760

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi változások kutatásához és az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek megalakulásához. Ezen felül segítse azok fenntarthatóságát és fejlesztését, úgy, hogy közben tevékenységével elősegíti mind a hazai, mind határon túli társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények vagy kutatói csoportok hálózatosodását, ezzel segítve a nemzeti integrációt. Továbbá hozzájárul hazai és határon túli kutatói csoportok és vállalkozások közötti együttműködéséhez, valamint tudástranszfer létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és hálózatosodást. Ezen túl célja még a kutatással foglalkozó fiatal hallgatók, kutatók támogatása érdekében lehetséges pályázatok és ösztöndíjak kiírása, valamint ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

A társadalomtudományi és humántudományi kutatásaink eredményeit számos hazai és nemzetközi (romániai és vajdasági magyar) egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek konferenciáin publikáljuk. Az elmúlt időszakban folyamatosan nyitottunk afelé, hogy az alkalmazott társadalomtudományok, vagy a közösségfejlesztés számára használható ismereteket nyújtsunk, részt vegyünk az alkalmazott társadalomtudományi módszerek fejlesztésében és a közösségfejlesztés hazai implementációjában. Az Alapítvány tagjai az elmúlt években foglalkoztak például migrációval kapcsolatos kutatásokkal, kisebbségiben levő társadalmi csoportok integrációjával.

Jelen pályázat három kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idős generáció tagjai tartoznak. Ehhez igazodva nyújt szervezetünk különböző programokat, foglalkozásokat, képzéseket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a helyi közösségi identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntességi hajlandóság ösztönzése. Ez a cél egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, és a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

A program tartalmi része uniós direktíváktól kezdve, a helyi gasztronómián át az aktív állampolgárságig törekszik minden közösségre – és annak demokratikus életére nézve – releváns témakört lefedni, ugyanakkor egyidejűleg szeretnénk szabadidős tevékenységeket és rendezvényeket is megvalósítani, hogy a helyi közösségi életet revitalizáljuk.

Mindezen túl az aktív időskor, mint társadalmilag pozitív jelenség, valamint a családi életet érintő kérdések és foglalkozások is teret kapnak.

Kiemelt helyet kap a társadalmi esélyegyenlőség, valamint a fenntarthatóság is, a környezeti fenntarthatósággal együtt, azzal a céllal, hogy környezettudatos attitűdöt alakítsunk ki a résztvevőkben, amelyek hosszú távon nemcsak anyagilag, de társadalmilag is megtérülnek.

Szóban forgó programjainkat egészségtudatosságot ösztönző tevékenységekkel szeretnénk kiegészíteni, ami egyaránt jelenthet helytörténeti kirándulást a Tisza mentén, vagy akár biciklitúrát, valamint sportnapokat, amelyek ellentétben az oktatási intézmények sportnapjaival, szívesen látnak érdeklődőket minden korosztályból és társadalmi csoportból.

Ezen felül fontos szerep jut még a társadalmi integrációnak is, ami elengedhetetlen egy közösségi társadalomnak, hiszen a szolidaritás és az esélyegyenlőség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne csak egy jogszabályi környezet, mint elméleti háttér, legyen a hátrányosan érintett szereplőkre vonatkozóan, hanem a gyakorlati életben is érvényesüljön az egyenlőség elve mind a munkaerőpiacon, mind a hétköznapi életben.

Végül, de nem utolsó sorban, programjaink célja egyben kikapcsolódásra lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, időseknek, vagy családosoknak, akiknek igénye van tevékenységeink bármelyikére.

A közösségi szellem és a közösségben való gondolkodás ma kifejezetten aktuális, amikor a közösségi média, valamint a városiasodás elvonta az egyén figyelmét azokról az értékekről, amelyek pénzben nem mérhetők. Ezen programok segítségével elérhető a pályázat célkitűzése, amely erősíti a résztvevőkben az önkéntességi hajlamot, fejleszti a helyi közösségeket, és a generációk együttműködésével megerősíti a társadalmi kohéziót. Az önkéntesek szerepvállalásukkal és önkéntes tevékenységükkel elősegítik a generációk közötti együttműködést, amely a területi és társadalmi kiegyenlítődést is elősegíti. Továbbá a résztvevők körében nő a szegénység és a hátrányhelyzetben élők iránti tolerancia, elfogadóbbakká válnak velük szembe, amely hosszú távon szintén a helyi társadalmat erősíti és integrálja.

 

A tervezett projekt során olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek egyaránt illeszkednek Szervezetünk fő tevékenységeihez és a Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP), ugyanakkor a családok, fiatalok és az idősek igényeihez is. A projekt megtervezésekor kifejezetten figyelemmel voltunk arra, hogy tevékenységeinkkel hozzájáruljunk a helyi törekvésekhez, elősegítsük a HEPben megfogalmazott célok elérését. A projekt során a rendezvények és a foglalkozások keretében olyan coping stratégiákat adunk át a célcsoport számára, mely pozitív hatása várható, amely a helyi társadalmi kohézióra is pozitív multiplikátor hatást fejt ki. A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez és hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt célcsoportjainak nehézségei csökkenjenek, hatékonyabban oldják meg a felmerülő problémákat, integrálódni tudjanak a helyi közösségekhez, továbbá a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021