Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00012 kódszámú, A Közösség Felemel! című projektünk célja gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell kidolgozása. A projekt keretében kifejlesztett térségfejlesztési módszertant négy településen teszteljük, majd az eredményeket kontroll települések adataival összevetve teszteljük.
A Közösség Felemel! projekt keretében két szolgáltatás kerül kidolgozásra:
– az egyik a jó gyakorlatokra, korábbi projektek tapasztalataira épülő közgazdasági modell kidolgozása a  döntéshozatal támogatása érdekében,
– a másik az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében.

Oktatófilmek

Videomegosztó-barát kisfilmek

Társdalmi célú reklámfilmek