Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Vésztői Szakmai Workshop: Sikeres Projektzárás

Vésztői Szakmai Workshop: Sikeres Projektzárás

       

Vésztő, Kossuth Lajos u. 62. – 2023. június 21.

A 2023. június 21-én Vésztőn megrendezett záró szakmai workshop az év egyik kiemelkedő eseménye volt a Közösség Felemel! projekt keretein belül. A találkozón tizenkét projekt résztvevő vett részt, akik a település közösségszervező tevékenységében fontos szerepet játszottak. Az esemény során összegzést készítettek a projekt eredményeiről és megvitatták a jövőbeli terveket.

Az év egyik jelentős rendezvénye a településen május 27-én volt, amikor is, egy csapatépítő rendezvény zajlott, méltóképpen ünneplve a gyermeknapot. Az esemény célja nem csupán a közösségépítés és közösségformálás volt, hanem az is, hogy a résztvevők beszéljenek a település aktuális társadalmi és gazdasági helyzetéről. A projekt munkatársai is aktívan részt vettek az eseményen, és lehetőséget teremtettek a lakosság számára véleményük megosztására és fejlesztési javaslatok megfogalmazására. A csapatépítő program sikeresnek bizonyult mind a projekt, mind a helyi közösség szempontjából.

A mentorálás szintén kiemelkedő fontosságú volt a projekt során, és az igényekhez igazodva zajlott. A résztvevők elmondása alapján a mentorálás során olyan témákat dolgoztak fel, amelyek számukra hasznosak voltak.

Az események során a közösségi élmények erősítették a közösségi összetartozást, elősegítve a közös gondolkodást és problémamegoldásokat. Sikerült különböző korosztályokat is bevonni az eseményekbe, így sokoldalú képet kaptak a helyi közösség életéről és problémáiról. A rendezvények alapján jó arányban sikerült megszólítani a lakosságot és bevonni őket a projekt tevékenységeibe.

Az összegzés során elmondható, hogy a Közösség Felemel! projekt sikeresen lezárult Vésztőn. A folyamatos kommunikációnak és a résztvevők aktív részvételének köszönhetően a projekt eredményei kiválóan hasznosulnak a jövőbeli közösségi kezdeményezéseknél. A Vésztői közösség továbbra is aktívan részt vesz a közösségfejlesztési folyamatokban.

Sarkad Szakmai Workshop – Sikeres Projektzárás

Sarkad Szakmai Workshop - Sikeres Projektzárás

       

Sarkad, Kossuth u. 27. – 2023. június 21.

A 2023. június 21-én Sarkadon megrendezett szakmai workshop a Közösség Felemel! projekt záróeseményeként szolgált. A település képviseletében megjelent tíz résztvevő az elmúlt év projekteseményeinek értékelésére, és a további tervek megvitatására gyűlt össze. Az esemény kiemelkedő momentuma, a 2023-as év egyik jelentős rendezvényének megbeszélése volt a projekt keretein belül.

Az idei évben, május 27-én egy csapatépítő rendezvény került megrendezésre Sarkadon, amely a gyermeknap alkalmából zajlott. Az eseménynek több fontos célja volt, mint például a közösségteremtés, közösségformálás, valamint a település aktuális társadalmi és gazdasági helyzetének megvitatása. A projekt munkatársai aktívan részt vettek az eseményen, és lehetőséget teremtettek a lakosoknak véleményük megosztására, és fejlesztési javaslatok megfogalmazására. A csapatépítő program rendkívül sikeresnek bizonyult mind a projekt, mind a helyi közösség szempontjából.

A mentorálás folyamatosan zajlott, és az igényekhez igazodva foglalkoztak olyan témákkal, amelyek hasznosak voltak a résztvevők számára. A projekt során sikerült a lakosságot is aktívan bevonni, és jó arányban sikerült megszólítani.

Az esemény során a szakmai megvalósításban közreműködő csapat és a település képviselői is beszámoltak a közösségszervezés és a célcsoport elérésének nehézségeiről. Az együttműködés és a kommunikáció a projekt során folyamatosan működött, és a résztvevők aktívan részt vettek a megvalósításban.

Összességében elmondható, hogy a Sarkadon megrendezett szakmai workshop a Közösség Felemel! projekt sikeres lezárását hozta magával. A projekt eredményeit tovább fogják hasznosítani a jövőbeli közösségi kezdeményezések során, és a település közössége továbbra is aktívan részt fog venni a közösségfejlesztési folyamatokban.

Sikeres Szakmai Workshop Deszken – A Közösség Felemel! Projekt Értékelése

Sikeres Szakmai Workshop Deszken - A Közösség Felemel! Projekt Értékelése

       

Deszk, Tempfli tér 7. – 2023. június 21.

A 2023-as év fontos eseménye volt a Deszk településén megrendezett szakmai workshop, ahol a Közösség Felemel! projekt közreműködői értékelték a megvalósult rendezvényeket.

A workshop során a résztvevők áttekintették a 2023-as évben megrendezett projekt eseményeit, és kiemelték a két jelentős rendezvényt. Április 7-én Deszkén egy csapatépítő rendezvényre került sor, amely a húsvéti ünnepkör tematikájában valósult meg. Az esemény célja a közösségteremtés és közösségformálás volt, lehetőséget adva a résztvevőknek az ünnepi hangulat megélésére és a közösségükhöz kapcsolódó témák megvitatására. A rendezvény hozzájárult a helyi közösség összetartásához és erősítéséhez, és a projekt ismét a lakosok figyelmébe került.

A másik kiemelkedő esemény április 29-én zajlott, amikor is Deszken egy szakmai konferenciát szerveztek a közösségszervezés módszertanáról és a projekt közösségfejlesztési módszereiről. Az előadók tematikája szorosan kapcsolódott a projekthez, és nemzetközi kitekintéssel is foglalkozott. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék a közösségszervezés területét és annak fontosságát a településen.

Mindkét rendezvény sikeres volt a projekt szempontjából. A közösségépítés és közösségfejlesztés iránti igény erős maradt Deszken, és az események hozzájárultak a helyi közösség összetartásához és az aktív részvételhez. A projekt munkatársai sikeresen kezelték a COVID-19 járvány okozta nehézségeket, és folyamatosan kommunikáltak a résztvevőkkel.

Az esemény összegzésekor elmondható, hogy a Közösség Felemel! projekt sikeresen zárult Deszken, és a település közösségfejlesztési folyamatai továbbra is pozitív irányba haladnak. A projekt eredményeit és tanulságait a jövőbeli közösségi kezdeményezésekben is hasznosítani fogják, és a helyi közösség továbbra is aktívan részt fog venni a közösségfejlesztési tevékenységekben.

Vésztő Gyermeknap – Öröm, Közösség és Párbeszéd

Vésztő Gyermeknap - Öröm, Közösség és Párbeszéd

       

Vésztő, 2023.05.27.

Vésztő városában, 2023. május 27-én megrendezett gyermeknapi csapatépítő rendezvényen a résztvevők nem csupán szórakoztak, de egy olyan közösségi eseményen is részt vettek, ahol fontos kérdéseket vitathattak meg a település jelenlegi helyzetéről.

A rendezvény célja az volt, hogy az itt résztvevő gyermekek és családjaik örömteli napot tölthessenek el, miközben lehetőség nyílt a közösség tagjainak a település társadalmi és gazdasági helyzetének megvitatására. A Közösség felemel! projekt munkatársai is aktívan részt vettek az eseményen, és informálisan értékelték az eddig elért eredményeket. Az érdeklődőknek lehetőségük volt véleményt nyilvánítani és javaslatokat tenni a további fejlesztésekkel kapcsolatban.

Az esemény a vésztői városháza előtti téren valósult meg, és igazi májusi hangulatot teremtett. Felfújható ugrálóvárak, kirakodóvásár, arcfestés és lufihajtogatás szórakoztatta a résztvevőket. A gyerekek western stílusú, Mickey és Mini egér, valamint Spongya Bob ugrálóvárakban tombolhattak, ahol vidáman szórakoztak.

Összesen mintegy 70 fő vett részt az eseményen. A rendezvényen Vésztő közösségének minden tagja képviseltette magát, beleértve a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és nagyszülőket is. A közösségi együttlét mellett lehetőség nyílt a település helyzetének további megvitatására. Bár a gyermeknap elsősorban a gyermekekről szólt, a közösség idősebb tagjai is aktívan részt vettek az eseményen.

Az arcfestés és a lufihajtogatás színesítette a programot, és óriási örömöt okozott a kisebbeknek.

Az eseményen részt vevő családok ünnepi hangulatban és boldog élményekkel zárták a napot. Az ilyen rendezvények nemcsak a szórakozást, hanem a közösség összetartását és fejlődését is szolgálják.

Sarkad Gyermeknapi Csapatépítő Rendezvény – Öröm és Közösség a Fókuszban

Sarkad Gyermeknapi Csapatépítő Rendezvény - Öröm és Közösség a Fókuszban

       

Sarkad, 2023.05.27.

Sarkadon, 2023. május 27-én megrendezett gyermeknapi csapatépítő rendezvényen a résztvevők boldogságát és a közösség összetartását ünnepeltük, miközben fontos kérdésekről is beszélgethettünk a település jelenlegi helyzetéről.

A rendezvény célja az volt, hogy a gyerekek és családjaik örömteli napot töltsenek el, és egyben lehetőséget teremtsen a közösség tagjainak arra, hogy megvitassák a település társadalmi és gazdasági helyzetét. A Közösség felemel! című projekt munkatársai is részt vettek az eseményen, és informális keretek között értékelték az eddig elért eredményeket. Az érdeklődőknek lehetőségük volt véleményt nyilvánítani és javaslatokat tenni a további fejlesztésekkel kapcsolatban.

Az esemény szabadtéren valósult meg, igazi májusi hangulatban. Felfújható ugrálóvárak, kirakodóvásár, arcfestés és lufihajtogatás szórakoztatta a résztvevőket. Körülbelül 60 fő vett részt az eseményen.

A rendezvényen Sarkad közösségének minden tagja képviseltette magát, beleértve a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és nagyszülőket is. A közösségi együttlét mellett lehetőség nyílt a település helyzetének további megvitatására. Bár a gyermeknap elsősorban a gyermekekről szólt, a közösség idősebb tagjai is aktívan részt vettek az eseményen.

Az arcfestők és lufihajtogatók izgalmas pillanatokat szereztek a gyermekeknek és a gyermeklelkű felnőtteknek. Az arcokon pillangók, tigrisek és szuperhősök jelentek meg, míg a lufihajtogatók vicces és csodálatos lényeket készítettek a gyerekeknek.

Az eseményen részt vevő családok ünnepi hangulatban és boldog élményekkel zárták a napot.

Projektmenedzsment beszámoló 2023 07

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.07.01 – 2023.07.29.

Beszámoló:

A projekt fizikai zárása július 29.-én megtörtént. A szakmai stáb a pályázatban vállat elemeket teljesítette, a zárást követően sikerrel könyvelte el a megvalósítást. A mentorálás lezárult, megállapítható, hogy a lemorzsolódás nem volt jellemző. A projekt során a szakmai konzultációk, a kapcsolattartás és a nyilvánosság tájékoztatása folyamatos volt.

A projekt zárásaként július hónapban egy szakmai konferenciát szerveztünk Szegeden.

A menedzsment ezúton köszöni a több éven át tartó magas minőségű szakmai együttműködést és a megvalósítók kitartó munkáját!

Projektmenedzsment beszámoló 2023 06

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.06.01 – 2023.06.30.

Beszámoló:

Júniusi szakmai találkozón az érintett szakemberekkel összegeztük a hátralévő feladatokat és felkészültünk a projekt július végén esedékes zárására. A helyi partnereink bevonásával szakmai workshopokat tartottunk Deszken, Sarkadon és Vésztőn.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeres a szakmai konzultáció. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A mentorálás zajlik, továbbra sem jellemző a lemorzsolódás.

Projektmenedzsment beszámoló 2023 05

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.05.01 – 2023.05.31.

Beszámoló:

A menedzsment és szakmai csapat töretlenül végzi dolgát, a mentorálás is akadály nélkül zajlik, lemorzsolódás továbbra sem jellemző. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése megvalósul.

A hónapban megvalósítottunk egy szakmai konferenciát, csapatépítő programokat Sarkadon és Vésztőn. A májusi műhelymunka alkalmunkon a szakmai stáb kijelölte a projekt végéhez közeledő feladatokat. A kapcsolattartás és projektmegvalósítás folyamatosan zajlik.

Projektmenedzsment beszámoló 2023 04

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.04.01 – 2023.04.30.

Beszámoló:

Áprilisban a korábban tervezett egy helyett két műhelymunkát, egy csapatépítő rendezvényt és egy nemzetközi szakmai konferenciát valósítottunk meg a projekt kapcsán. A projektmenedzsment folyamatosan tartja a kapcsolatot a megvalósításért felelős munkatársakkal, a szakmai csapattal. A programok szervezése, a helyszíni mentorálás folyamatosan zajlik. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeres a szakmai konzultáció.