Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sarkad: Egy erős közösség sikeressé teszi a települést!

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Sarkad egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése. 

Hogyan képes a közösség ereje felvirágoztatni Sarkadot?

A siker kulcsa a település közösségének bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a Sarkadi lakosságot és a helyi közösségeket Sarkad településfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a sarkadi lakosság számára is értékesek.

Mit tehet egy a sarkadi lakos, hogy segítse települése fellendülését?

          Részvétel a közösségi életben: Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását és tegyenek azért, hogy aktívan működjenek. Lehet a közösség valamilyen cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései.

          Részvétel a döntéshozásban: Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken, ahol elmondhatják véleményüket, javaslataikat Sarkad jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          Részvétel a település életében: A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A jógyakorlati modellből néhány igazán említésre méltó. Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösség erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Van, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

 

Éljen a lehetőséggel, most Ön is aktív részese lehet Sarkad sikeres fejlődésének. Tegyünk érte közösen!