Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.05.01 – 2019.05.31

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai team továbbra is folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel is folyamatos a kapcsolattartás.

Májusban szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő tréning valósult meg, amelyen a szakmai és projektmenedzser munkatársak mellett a megvalósításban közreműködő önkéntesek vettek részt. A tréning célja a megvalósításban résztvevők felkészítése az innovációhoz kapcsolódó specifikus tudás, kompetencia megszerzése érdekében, a fejlesztésben közreműködők munkájának összehangolása, tapasztalataik megosztása. A kompetenciafejlesztő foglalkozás során feltérképezésre kerültek azok a kompetenciák, amelyek a sikeres szakmai megvalósításhoz szükségesek, pl. proaktivitás, elemzői szemlélet, kommunikativitás, motivációs készség. Majd ezek elsajátításához vagy fejlesztéséhez módszerek, technikák elméleti és gyakorlati megismerése következett. Emellett sor került egy szimulált műhelyrendezvényre is, amely során a résztvevők olyan szituációs gyakorlatokat próbáltak ki, amellyel a szakmai tevékenységek során felmerülő akadályokra keresték a megoldásokat.