Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Oktatófilmek segítik a településfejlesztést

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Vésztő egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése.

Hogyan képes a város közösségének ereje felvirágoztatni Vésztőt?

A siker kulcsa a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket Vésztő városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a vésztői lakos, hogy segítse városa fellendülését?

          Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, legyen az cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései. Fontos, hogy ezeknek aktív tagjaivá is váljanak.

          Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a városfejlesztési döntéshozatalban. Ennek egyik módja, hogy a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken elmondják véleményüket, javaslataikat a település jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A projekt keretében felállított jógyakorlati modellben sok hasznos példa található. Az 58 település közül kiemelendő például, hogy Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Vésztő fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt egy sikeres városért!Egy innovatív településfejlesztési módszer, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, mely kulcs lehet a település fejlődéséhez. A Közösség felemel! projekt többek közt oktatófilmekkel is segíti a települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását. 

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és dél- alföldi településeken történő tesztelése valósul meg. Az EU által támogatott  és az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett projekt a már sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt  egyik fontos célja a tudásátadás, melynek keretében oktatófilmek is készültek. Ezek segíthetik a hátrányos helyzetű települések, a szakemberek és az érdeklődők számára a település- és vidékfejlesztési ismeretek elsajátítását és megismertetik őket egy innovatív fejlesztési módszerrel is. A 6 darab közérthető formában, infografikákkal színesített oktatófilmben a vidék helyzetétől egészen a fejlődési lehetőségekig és a stratégiai kérdésekig számos téma bemutatásra kerül, gyakorlati tanácsokkal kísérve.
Az oktatóvideók a laikusok számára is nagyon hasznosak, hiszen a fundamentumoktól épülnek fel, vidék fogalomkörétől indulva a fejlesztési megoldásokig. A tájékoztató anyag részletesen kiterjed a közösségfejlesztés témakörére és az ehhez használható Canvas modell használatának bemutatására, mely egy adott probléma megoldását segíti a közösségen belül. Akár összetett és apró feladatok megoldására is használható a foglalkoztatási programtól egy falunap megszervezéséig. Azáltal segít,hogy számba veszi és rendszerezi a célcsoportokat, a  támogatókat, a megoldási lehetőségeket, az egyediségeket, az értékajánlatokat, a kommunikációs csatornákat, az erőforrásokat stb. Ugyanígy a videókban található az a 8 fő pont, amit mindenkinek át kell gondolni, ha fejleszteni szerené a települését, vagy közösségét. Ilyen vizsgálandó területek a környezeti tényezők, a személyes, politikai, szociális, financiális, kulturális és  intellektuális jólét. 

 

A Közösség felemel! projekt oktatóvideói bemutatják a vidékfejlesztés céljait, eszközeit, helyi közösségek helyzetét és szerepét. Hiszen ezek megerősítése sok minden más mellett az egyik legfontosabb eleme annak, hogy felülkerekedjünk a hazánkban nagy mértékű város vidék megosztáson és a vidék kitettségét csökkentsük. Ennek megvan minden lehetősége, ha a helyi társadalmak ehhez az eszközöket is megkapják. Egy ilyen eszköz lehet a Közösség felemel! projekt által kifejlesztett településfejlesztési modell, melynek tesztelése a projekt keretében történik Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken.

Az innovatív településfejlesztési modell használata által a projekt eredményeként javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti. Ehhez szükséges, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. 

A Közösség felemel! projekt során elkészített oktatóvideók megtekinthetők a projekt weboldalán: www.agoraresearch.hu.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.