Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Mentorprogrammal az Integrációért

A harmadik országbeli tanulók nyelvi és kulturális különbségeik miatt beilleszkedési és tanulmányi nehézségekkel küzdenek a magyar iskolákban. Agora alapítvány által működtetett Mentorprogrammal az Integrációért projekt ennek alapján azon szükségletre reagál, hogy a harmadik országból származók személyre szabott mentorálásban vehessenek részt, mely ugyanúgy jelenti az iskolai tananyag átadását, mint a segítségnyújtást a magyar nyelv tanulásában, illetve kulturális ismeretek átadását.

A projekt keretében működtetett mentorhálózat célja kettős: a harmadik országbeli tanulók tanulmányi és szociális beilleszkedésnek segítése pedagógusjelöltek segítségével, valamint szüleik és pedagógusaik közötti kapcsolat kialakításának megkönnyítése hallgatók közreműködésével.


A projekt várható eredményei:

Agora alapítvány által működtetett Mentorprogrammal az Integrációért projekt ennek alapján azon szükségletre reagál, hogy a harmadik országból származók személyre szabott mentorálásban vehessenek részt, mely ugyanúgy jelenti az iskolai tananyag átadását, mint a segítségnyújtást a magyar nyelv tanulásában, illetve kulturális ismeretek átadását.

A projekt keretében működtetett mentorhálózat célja kettős: a harmadik országbeli tanulók tanulmányi és szociális beilleszkedésnek segítése pedagógusjelöltek segítségével, valamint szüleik és pedagógusaik közötti kapcsolat kialakításának megkönnyítése hallgatók közreműködésével.

A projekt várható eredményei:

  • A mentorált tanulók tanulmányi eredményeinek javulása, magyar nyelvi tudásuk, szövegértési kompetenciájuk fejlődése.
  • A tanulók magyar származású barátainak, kortárs kapcsolatainak száma növekszik.
  • A tanulók szülei és pedagógusai közötti kapcsolat megerősödése, találkozók gyakoriságának növekedése.
  • A mentorálást végző mentorhallgatók gyakorlatot szereznek 3. országbeli tanulókkal és szülőkkel végzett munkában. A mentorálás során érzékenyebbé és elfogadóbbá válnak ezen célcsoport iránt.

A projekt az Európai Integrációs Alap támogatásával valósul meg.