Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közösségépítő rendezvények segítik a településfejlesztést

Egy újszerű településfejlesztési modell, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, ezek az alapjai annak a módszernek, mely segíti a leszakadó kistelepülések fejlesztését.

Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő azon szerencsés dél-alföldi települések, ahol egy az országban még nem alkalmazott településfejlesztési modellre építve kezdődött el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. Az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett, a Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

A települések kapcsán kifejezetten igaz, hogy az összetartó közösség akár hegyeket képes megmozgatni, így a fejlődést, a változást is képes előmozdítani. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy egyre kevesebb a kistelepüléseken a közösségi program, vagy ha van, akkor kevesen látogatják. A Közösség felemel! projekt fontos feladata, hogy megmutassa, milyen fontos szerepe és hatása van annak, ha egy kistelepülésen fellendül a közösségi élet. Ennek egyik eszköze olyan közösségépítő rendezvények létrehozásának ösztönzése és szervezése, melyek érdeklik a lakosságot és elősegítik  a közösségi életben való aktív részvételt.

Milyen közösségépítő események azok, amelyek biztosan érdeklődést generálnak a lakosságban? A Közösség felemel! projektben szereplő dél-alföldi településeken az a tapasztalat, hogy kifejezetten a szórakoztató, aktív kikapcsolódást és élményszerzést biztosító, családi, játékos, kulturális, zenei és gasztronómiai témájú rendezvényeknek volt a legnagyobb a látogatottsága. Ilyen például Vesztőn a Mágori Fesztivál, Deszken az Ajvár Fesztivál. Népszerűek a nemzeti ünnepekhez köthető családi programok, ahol a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálja magának a szórakozást, mint például Sarkadon a Szent István napok, vagy Bordányban  Pünkösd Feszt. 

A nagyobb rendezvények mellett a települések életében fontos közösségépítő helyszínek a a helyi közösségi, civil csoportok, melyek valamilyen érdeklődés, vagy cél mentén szerveződnek, például kismamák, nyugdíjasok, foltvarrók, fiatalok klub jellegű eseményei. A projekt feladata ezeknek a közösségeknek és programjaiknak a segítése, aktivizálása, hiszen a közösségi rendezvények és helyi események szervezése által a lakosok megismerik egymást, kapcsolatokat alakítanak ki, jól érzik magukat a településükön és erős közösséggé kovácsolódnak.Fontos ugyanakkor, hogy a települési nagyobb rendezvényeken a helyi civil szervezetek, közösségek is képviseltessék magukat. Ezáltal nemcsak a lakosság ismerheti meg őket, hanem megismerhetik egymást, megindul az információáramlás, mely fontos alap a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez, településfejlesztéshez.

A Közösség felemel! projekt egy 5 éves program. Célja, hogy a futamidő végére a kiválasztott dél- alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek egy valódi helyi közösség kialakításában, mely hozzájárul a fejlődő, sikeres településsé váláshoz. A projekt során végzett személyes interjúkban a megkérdezettek visszajelezték, hogy igény van az olyan programokra, amelyek felkeltik a közösségi aktivitást és a lakosok szívesen támogatják a közösség felzárkóztatását segítő egyéb célokat is. 

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.