Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

EFOP-5.2.1-17-2017-00012 cikk 4

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért aláírta az együttműködési megállapodást Békés megye, Sarkadi Járásában található Sarkad várossal. Az együttműködés keretében a kb. 10.000 lakosú település részese lesz az EU-s támogatásból megvalósuló, Közösség felemel! „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs modell kidolgozása” című projektnek. Ennek keretében elkezdődik Sarkad társadalmi- és gazdasági felzárkóztatása és számos családokat, fiatalokat érintő szolgáltatás bevezetése. A program hozzásegíti a sarkadi lakosságot, hogy erős, aktív közösséggé kovácsolódjanak, részesei lehessenek a településfejlesztési döntéshozatalnak és más települések sikeres fejlesztéseinek tapasztalataiból merítve megtalálják Sarkad számára a kitörési lehetőségeket a fejlődéshez. Ez a településfejlesztési modell abszolút innovatívnak számít és sikerességének egyik fokmérője Sarkad város jövőbeni fejlődése.