Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

EFOP-5.2.1-17-2017-00012 cikk 13

A közösségvezérelt helyi fejlesztés a Közösség felemel! projekt koncepciója értelmében nem elképzelhető a közösségi kapcsolathálózat: helyi politikai, gazdasági, civil szereplők és intézmények közötti új együttműködési platformok kialakítása nélkül. Valamennyi fejlesztés sikeréhez arra van szükség, hogy esetről-esetre újra kialakításra kerüljenek a helyi közösséget integráló, a helyi közösséget is fejlesztő stratégiák. A fejlesztések hatékonyságához arra van szükség, hogy a helyi közösség valamennyi szereplője részese legyen az innovációnak, és részese legyen az innováció pozitív hozadékainak egyaránt.
A program során megtörténtek az érintett helyi intézmények, szervezetek, érdekeltek közti egyeztetések, együttműködési keretek kialakítása. Hálózatépítő workshopok keretében igen hatékonyan zajlott a releváns helyi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és a mélyebb jövőbeni kapcsolat kialakítása.