Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 4.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 4.

A szeptemberi találkozó alkalmával a résztvevők megbeszélték A közösség felemel! című pályázattal kapcsolatos eddigi történéseket, köztük a sarkadi és vésztői közösségépítő fesztiválok eredményeit, ahol a terveknek megfelelően, sikerült személyesen is egyeztetni a települések polgármestereivel a projekt első időszakában elért eredményekről, valamint a kérdőíveket is jelentős számban töltötték ki a programokon.

A projekt következő mérföldkövének közeledtével ismét esedékessé válik a szakmai beszámolók elkészítése, a projekt eredményeinek számbavétele, valamint a rendezvények beszámolóinak véglegesítése. A projekt szakmai megvalósítása mellett arra is kitüntetett figyelmet kell fordítani, hogy az egyes projektesemények megfelelően alátámasztottak legyenek – részben azért mert ezen tételek utólag nem pótolhatók, illetve korábbi hiánypótlások alapján pontosodott ezen dokumentumok köre. A megvalósult projekt-tevékenységeik dokumentumait a projektmenedzser folyamatosan szerzi be, ezzel biztosítva a pályázat zavartalan működését, hogy az Alapítvány és a városok közötti szakmai munka, folyamatos legyen.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 3.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 3.

A harmadik műhelymunka alatt a résztvevők átbeszélték a rendezvényekre készített kétféle kérdőívet, melyek közül az egyik rövidebb, míg a második hosszabb, több kérdést tartalmazó felmérés volt. Ezek célja az volt, hogy felmérjék a településre jellemző tulajdonságokat, beleértve az utak minőségét, az oktatás színvonalát és a közbiztonságot is, valamint, hogy összegyűjtsék a lakosok ötleteit, véleményeit mind a várossal, mind a projekttel kapcsolatban.

A találkozó során a szervezet tagjai listába szedték azokat az embereket, akikkel sikerült már kialakítani a személyes kapcsolatot, és akik segítségével könnyebben lehet majd a későbbiekben fenntartani az együttműködést. Ezek a személyek a legtöbb esetben, a helyi civil szervezetek tagjai, vezetői, akik nagy tiszteletnek örvendenek az adott településen, hiszen munkájukkal már eddig is támogatták a község fejlődését.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 2.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 2.

A közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” című pályázat keretein belül megrendezésre került 2019. évi műhelymunka alkalmával a résztvevők eldöntötték, hogy annak érdekében, hogy megfelelő kapcsolatot tudjanak kialakítani az érintett községek vezetőivel, szükség van 2-5 olyan személyre, ’kulcs-emberre’, akik minden rendezvényen részt tudnak venni, naprakészek az információkkal kapcsolatban.

A két műhelymunka között történt előrelépések is bemutatásra kerültek, úgymint a települések vezetőivel történt kapcsolatfelvételek és egyeztetések a rendezvények kapcsán. A műhelymunka alatt a résztvevők azt is megvitatták, hogy a még esedékes PR cikkek milyen témákat tartalmazzanak, és milyen módon kerüljenek elkészítésre.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 1.

EFOP-5.2.1 Műhelymunka 1.

Az év első műhelymunkájának alkalmával, megvitatásra kerültek az előző évben és az 1. mérföldkőig teljesített eredmények, valamint a résztvevők összeírták a 2019-es évben megrendezésre kerülő rendezvényeket, melyeken az Agora Alapítvány is részt tud venni. Az alkalomra, elkészültek a hazai jógyakorlatokat egybefoglaló kiadványok is, melyek szétosztását és átvételének módját a résztvevők szintén a műhelymunka alkalmával beszélték meg.

A közösség felemel! című pályázat célja, hogy a résztvevő 4 településen, név szerint Bordányon, Deszken, Sarkadon és Vésztőn, olyan közösségi kezdeményezésű fejlesztések jöjjenek létre, melyek az után sem szűnnek meg, hogy a projekt véget ért. Az Alapítvány direkt olyan programokat céloz meg, melyek a legnagyobb értékekkel bírnak a lakosok számára. Itt ugyanis lehetőség van megismerkedni a helyi civil szervezetekkel és vezetőkkel, annak érdekékében, hogy már most kiépíthessük a személyes kapcsolatokat, mely a későbbiekben meg fogja könnyíteni a közös munkát.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Deszk – 2019. 09. 14

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Deszk – 2019. 09. 14

A 9. alkalommal megrendezett deszki Ajvár Fesztiválra csapatépítő játékokkal és frissítőkkel készültünk. Ez azért is bizonyult jó döntésnek, mert szervesen kapcsolódott a fesztivál egyéb programjaihoz. A deszki szódával hígított szörpökkel a helyi értékeket kívántuk támogatni, valamint direkt, erre az alkalomra készült kitűzőkkel kedveskedtünk azoknak, akik megálltak kitölteni egy-egy, a fesztivállal kapcsolatos kvízt, vagy a projektünkkel kapcsolatos kérdőívet.

A rendezvény szervezői előrelátóan, egymás mellé helyezték el a kitelepült civil szervezeteket, így bőven adódott rá lehetőségünk, hogy megismertessük a helyiekkel A közösség felemel! című projektünk céljait és részleteit. Jobb kapcsolatba kerültünk a település vezetőivel és jobb rálátásunk lett a közösség összetartó erejére, valamint az összes kitűzőnk gazdára talált a fesztivál végére.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Deszk – 2019. 09. 07

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Deszk – 2019. 09. 07

A nyárbúcsúztató Deszki Falunapon, főként fiatalok és szüleik tájékoztatása, szórakoztatása volt szervezetünk célja. Számos civil szervezet képviseltette magát a rendezvényen, elsősorban helyi szervezetek, de a környező településekről is számos önkormányzati és civil résztvevő kapcsolódott be a sokszínű programokba. Települési csapatépítő rendezvényünk kapcsán az Agora Alapítvány kitűzőkészítéssel és lufihajtogatással, a projekt keretében kifejlesztett módszertan ismertetésével járult hozzá a rendezvény sikeréhez, ahol a kezdeti mérsékeltebb figyelem után, gyorsan növekedett a programunk iránti érdeklődés – és estébe nyúlóan tudtunk tájékoztatást biztosítani az érdeklődők számára.

A kézműves asztalok mellett közösségépítés céljából tortadíszítés zajlott, míg kint a rendezvénysátor mellett főzőverseny került megrendezésre. Míg a gyerekek a kitűzőiket készítették vagy a lufijukra vártak, addig a felnőttek számára röviden bemutattuk az alapítvány projektjét, mellyel a közösségen keresztül kívánjuk fejleszteni a települést. Ennek keretében kérdőívekkel készültünk, melyet a résztvevők önkéntes alapon tölthettek ki, ezzel is segítve a későbbi munkát. A falunap jó hangulatban telt, hiszen mind a gyerekek, mind a felnőttek jól szórakoztak – s közben erősödött az együttműködésre való nyitottságuk, bővültek ismereteik a településfejlesztés lehetőségeiről.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Sarkad – 2019. 08. 18

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Sarkad – 2019. 08. 18

A sarkadi Vadász és Horgásznap keretein belül szervezett csapatépítő rendezvényünk célja volt, hogy megismertessük a helyi érdeklődőket EFOP-5.2.1 projektünk céljaival, eddig elért eredményeivel. Civil szervezetként e helyszínen is játékos programokkal, kézműves foglalkozásokkal vonzottuk sátrunkhoz a programon résztvevő helyieket. A csapatépítő rendezvény lebonyolítóinak hatékony tájékoztatója és a Közösség Felemel! projekt színpadi bemutatása után számos érdeklődő csatlakozott csapatépítő játékainkhoz és a kitűzőkészítéshez. Egy-egy kérdőív kitöltését kézműves ajándékokkal honoráltuk a válaszadóknak.

A rendezvény célja nem csupán a helyi lakosokat szólította meg, hanem a közelebbi településen élőket is, így jó pár, nem Sarkadon élőnek is be tudtuk mutatni projektünket. A rendezvény ideje alatt folyamatosan főzték a különféle vadakból és halakból készült ételeket az arra vállalkozók, miközben a színpadon fellépők biztosították a hangulatot. Szerencsénkre a település polgármesterével is tudtunk egyeztetni a projekt előrehaladásáról, az elkészült módszertani dokumentumokról, aki nagyon pozitívan állt hozzá a Sarkadot érintő fejlesztésekhez.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Vésztő – 2019. 08. 17

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Vésztő – 2019. 08. 17

Vésztő városában csapatépítő rendezvényünkkel tovább sikerült erősítenünk a közösség összetartását. A rendezvény során folytatott beszélgetések és a kitöltött kérdőívek alapján megállapítottuk, hogy a helyi lakosok számára az átlagosnál fontosabb a település fejlesztése. A Mágori Fesztiválhoz kapcsolódó stressz-oldó rendezvényünk során lehetőségünk nyílt megismerkedni a város vezetőivel és annak lakosaival. A rendezvény számos programlehetőséget kínált fel a résztvevőknek, köztük a csónakázást is, hiszen a fesztivál egy keskeny patak mellett terült el. A rendezvény idejére, a még felújítás alatt lévő templomromokat is megnyitották múzeum gyanánt, valamint különféle vidámparki játékokkal kedveskedtek a kisebb gyerekeknek. Szervezetünk csokoládéval és egyedi kitűzőkkel kedveskedett a résztvevőknek.

A délelőtt folyamán főzőversenyt tartottak a több tucat benevezett csapatnak, amelyben maga a polgármester is részt vett. Vele alkalmunk is volt pár szót beszélgetni, hogy részletesebben is bemutassuk számára A közösség felemel! című projektünket. Mint az sokak válaszából kiderült, a városban rengeteg a lehetőség, csupán ki kellene tudni használni azokat. Az erős közösségi szellemnek hála, ez várhatóan egy igen gyors folyamat lesz.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Bordány – 2019. 07. 06

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Bordány – 2019. 07. 06

A közösség felemel! című projekt célja többek között, hogy csapatépítő rendezvények segítségével ösztönözze a települések lakosait az összefogásra,  civil életben való aktív részvételre. Szervezetünk nyáron Bordányba látogatott, hogy egy ifjúsági fesztivál keretein belül tájékoztassa a résztvevőket a projekt céljairól, valamint játékos és kreatív programok bevonásával fejlessze a közösségi gondolkodást.

A rendezvény hasznosnak bizonyult, hiszen visszajelzést kaptunk mind a fiataloktól, mind a közösség vezetőitől, a település sajátosságairól, valamint a helyi civil szervezetekkel kialakíthattuk, fejleszthettük kapcsolatainkat. A Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet jóvoltából a szervezet tagjai belekóstolhattak a helybéli ízekbe is, a természetes módon, helyi almából készült ’Legjava’ ivólébe.

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Bordány – Pünkösd

EFOP-5.2.1 Csapatépítő rendezvény: Bordány – Pünkösd

A májusban tartott bordányi rendezvény alkalmával, az Agora Alapítvány tagjai részt vettek a helyi hagyományokban, többek között a tavaszköszöntő felvonulásban, valamint a májusfa állításban. A projekt céljaihoz kapcsolódva igyekeztünk minél több civil szervezettel felvenni a kapcsolatot a 4 napos programsorozat alatt. Itt leginkább azokat sikerült megszólítanunk, akik saját termékeiket bemutatni települtek ki a rendezvényre, illetve a Bordányi Dalkör résztvevőivel sikerült egyeztetnünk.

A kézműves foglalkozásokat, így a kitűzőkészítés és a lufihajtogatás főként a fiatalokat szólította meg, akik jól érezték magukat a programok alatt, míg a saját kitűzőjüket gyártották. Ezalatt a szülőkkel és felnőttekkel is sikerült beszélgetni a település sajátosságaira, aminek következtében sikerült jobban rálátnunk a helyiek igényeire, tehát a rendezvényt pozitív tapasztalatokkal tudtuk lezárni.