Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közösségépítési ötletek településeknek

Közösségépítési ötletek településeknek

A koronavírus járvány után még fontosabb lesz majd a települési közösségek újjáélesztése, összekovácsolása, valamint a helyi társadalmi szerepvállalás ösztönzése. A Közösség felemel! projekt fontos célja közösségépítésre ösztönözni a településeket.

Számos sikeres települési jógyakorlat és kutatás igazolja, hogy az igazán sikeres településeken jól szervezett a közösségépítés és az erős közösséghez tartozás a lakosságot is boldogabbá teszi. E közösségépítő jógyakorlatok tapasztalataiból emelnénk ki néhányat, melyek jó példával szolgálhatnak a hazai kistelepülések számára.

 • Jövőműhely, vagy párbeszédkör, melynek során a lakosság együtt  tervezheti a település jövőjét és megbeszélhetik az aktuális helyi problémákat.
 •  Tanulókörök, klubok: egy adott témában szakképzett vezető tudás-átadása egy érdeklődő csoportnak (kultúra, tudomány, idegennyelv, stb.)
 • Közösségi terek szépítése, építése lakossági segítséggel kalákában
 • Cserekör, szívességbank, kaláka, telekocsi szervezése, melyek lényege, hogy a lakosság egymást segíti ki termékkel, szolgáltatással, önkéntes munkával, fuvarral és ezt viszonozzák, vagy ellentételezik egymásnak.
 • Hagyományőrzést támogató programok, workshopok, klubok (néptánc, vagy népdalkör, hímzés, foltvarrás stb.)
 • Egészségprogramok (tornaklub, egészségklub, egészségnap stb.)
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos programok (életmód-zöldítés, szemétszedés, zöldterület karbantartás, madárodú, etető kihelyezés stb.)
 • Kulturális- és zenei programok (koncertek, felolvasóestek, színielőadások stb.)
 • Gyerekprogramok:, játszóház, tanoda, tanulószoba, papák barkácsklubja, mamák főző, kézműves klubja, mesekör, társasjáték klub, közös kirándulások stb.)
 • Szabadtéri, sport- és élményprogramok (utcabál, falunap, családi nap, sportnap, szomszédünnep stb.)
 • Jótékonysági programok (hátrányos helyzetűek segítése, adományozás szervezése stb.)
 • Speciális célcsoportra szabott közösségi programok (idősklub, baba-mama klub, ifjúsági klub, egyházi klubok stb.)
 • Termelői piac, garázsvásár, bolhapiac, bevásárló közösségek szervezése
 

 

Munkában a települési fejlesztések mentora

Munkában a települési fejlesztések mentora

A Közösség felemel! projektben a települési közösségek aktív szereplőinek és a lakossági véleményeknek, érdekeknek a becsatornázása jelenti a közösségfejlesztés kiindulópontját. Fontos tehát számunka, hogy a projektbe bevont településeken (Bordány, Deszk, Sarkad, Vésztő) személyesen gyűjthessük be a településfejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, fejlesztési, vagy közösségépítési ötleteket.

A személyes kapcsolattartás folytonossága érdekében kineveztük a települési kapcsolattartásért és projektkoordinációért felelős személyt  Kudik Csaba személyében. Ő lesz a helyi problémákról és fejlődési lehetőségekről szóló civil fórumok mentora is.

Kérjük a projektben érintett települések fejlesztésével kapcsolatos javaslatokkal és kérdésekkel keressék őt bizalommal. a kozossegfelemel@gmail.com e-mail címen.

Reméljük a vészhelyzeti korlátozások hamarosan enyhülnek és visszatérhetünk a gyakoribb személyes kapcsolattartáshoz, valamint újraszerveződhetnek a csoportos találkozók is.

2021-ben is folytatódik a Közösség felemel! projekt

2021-ben is folytatódik a Közösség felemel! projekt

A Közösség Felemel! az Agora Alapítvány 5 éves megvalósítási idejű projektje, mely a 4. évéhez érkezett. A tavalyi évben a koronavírus okozta vészhelyzeti intézkedések miatt csak korlátozott mértékben tudtak megvalósulni a programjaink, melyekkel a sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítjük a települések fejlődését. 

Az előző év nehézségei azonban nem szegik kedvünket, annál nagyobb lelkesedéssel indulunk neki a 2021-es évnek és igyekszünk az idei terveink mellett a tavaly elmaradt eseményeket is pótolni. Ezért a Közösség Felemel! projekt szakmai megvalósítói és vezetői év eleji egyeztetést tartottak a 2021-ben megvalósítandó rendezvényekről, eseményekről.

Az egyeztetések keretében döntés született arról, hogy az idei évben, a projektbe bevont településeken legalább 2-2 csapatépítő rendezvényt tervezünk megtartani. A rendezvények pontos időpontját a projektbe bevont települések vezetőivel egyeztetjük, a koronavírus miatti korlátozások mihamarabbi feloldásának reményében.

Célunk, hogy projektünk központi elemét jelentő személyes találkozások és beszélgetések pótlásra kerüljenek, valamint a projekt keretében kifejlesztett szolgáltatások személyes kontaktusokat igyénylő elemeit mihamarabb újra tudjuk indítani.