Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Ünnepek és hagyományok szerepe a kistelepülések életében

       
     Napjainkra ünnepek és a hagyományok szerepe, jelentősége, jellege gyors változásokon megy keresztül, mind az egyének, mind a közösségek szintjén. Régen, amikor az emberek életét az évszakok, és ehhez kapcsolódóan az aktuális termelési feladatok változása határozta meg, az ünnepek is a természeti jelenségekhez, munkafolyamatokhoz kötődtek. Ekkor a szokások hagyományok szabták meg az ünnepek, szertartások rendszerét, mely tudás nemzedékről nemzedékre öröklődött.

    Az ünnep igen jellegzetes jegye egy közösségnek. Az ünnep üzenetek sora, felismerhető benne a közösség értékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előretekintés jele is. Az ünnep alkalmából a közösség tagjai kilépnek a hétköznapokból, színt, változatosságot, kikapcsolódást hoz a mindennapi életbe és kulturális élmény, ismertszerzés is társulhat hozzá. Az idősek átadhatják tudásukat, a lakoság nyitottsággal. elfogadással és figyelemmel közeledik ilyenkor egymáshoz, mely a közösségépítéshez elengedhetetlen.

     Egy kistelepülés lakossága számára is fontos, hogy a közösség bevonásával és aktivizálásával megtörténjen az ünnepi hagyományok összegyűjtése, adaptálása a jelen korra. A jeles napokhoz kötődő események újbóli megszervezése által erősödik a helyiek identitástudata, létrejön a párbeszéd az egyének és a generációk közt, valamint kiváló alkalom egy összetartó közösség felmutatására a többi lakos számára, mely ösztönözheti őket az aktív közösséghez való csatlakozásra.

   Ha egy kistelepülés fontosnak tartja az ünnepeinek és hagyományainak életben tartását, az személyi, anyagi és tárgyi feltételeket igényel. Szükség van egy kulturális közösségfejlesztő, programszervező munkatársra, aki koordinálja és mozgósítja a helyieket, az önkénteseket. A hagyományok feltárásához alapos kutatómunka szükséges, valamint a tárgyi emlékek begyűjtése. Az ünnepségek, hagyományőrző alkalmak megszervezése pedig anyagi vonzattal is jár, ezekkel számolni kell.

    Amennyiben egy kistelepülés nem talál a településtörténetében egyedi hagyományos ünnepet, szokást, akkor az általános jeles napokhoz kapcsolódó események is megszervezhetőkés hagyománnyá teremthetők a jövő generációk számára, sőt akár turisztikai értékké is fejleszthetők.