Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Településfejlesztési modell működtetésén dolgoznak

A Közösség felemel!  projekt, ahogy az elnevezése is sugallja, a települések közösségeink, lakosainak aktivizálására és véleményére alapozva készít olyan településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Az idén is szakmai programokon adták át tapasztalataikat és tudásukat a projekt résztvevői.

Az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért a megvalósítója a Közösség felemel! projektnek, melynek célja egy a településfejlesztést támogató innovációs modell kidolgozásai. A projekt keretében korábban kidolgozott társadalmi felzárkóztatási-,  és családi szolgáltatási terv alapján  számos szakmai program zajlott a projekt-településeken: Bordányban, Deszken, Sarkadon és Vésztőn. A program pozitív hatásainak és településfejlesztési eredményeinek igazolása után cél a településfejlesztési módszertan eredményeinek elterjesztése, az érdeklődők számára történő adaptáció támogatása.

A magas színvonalú szakmai munka megköveteli, hogy a projekt szakmai megvalósítói kompetenciafejlesztő tréningen vegyenek részt.  A tréning során került sor a módszertan és a kompetenciák elsajátítására, a sikeresség és az esetleges problémák felvázolására, a szakmai megvalósítók feladatainak részletezésére és azok kiosztására. A tréning eredményeképp a projekt szakmai stábja motiváltan, azonos célok és jól definiált feladatok mentén fog együtt dolgozni a továbbiakban is. A tréning munkát segítette, hogy elkészültek a projekthez kapcsolódó 10 perces oktatófilmek is, amelyek támogatják a szolgáltatások bemutatását.

A projekt lehetőséget ad arra, hogy a településfejlesztési modellt potenciálisan adaptálók szakmai workshopok formájában elsajátítsák az innováció működési mechanizmusát, menedzselésének módját. Ez a tapasztalat-megosztó program idén is nagyon hasznos volt, mert lehetőséget adott mélyebben megismerni a projektet, kérdéseket lehetett feltenni és esetleges észrevételeket tenni. A szakmai workshopok és esetmegbeszélések lehetőséget teremtettek arra, hogy a projekt-team felvilágosítás és tájékoztatást adjon a szolgáltatóknak és a potenciális adaptálóknak a módszertan kifejlesztésének tapasztalatairól és az olyan részletekről, hogy hogyan fogadták a települések lakosai programot, mik voltak az elmúlt év sikerei, milyen problémák merültek fel és hogyan alakult a kapcsolat- és közösségépítés a településeken.

Mivel az innovációs projekt  fontos része a monitoring és hatásmérési folyamat, ezért ez is kiemelt szakmai csapatmunkát követelt meg a projektteamtől. E tevékenységek során a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérése zajlik. Kialakításra került egy monitoring keretrendszer ahová feltöltésre kerültek pl. a települések lakóival kitöltetett kérdőívek eredményei arról, hogy miként értékelik a településük gazdasági-társadalmi viszonyait. A hatásmérési folyamat keretében pedig az adatok elemzése, értékelése, összehasonlítása zajlik.

Megkezdődött a projekt megismertetése a nyilvánossággal is, ennek egyik lépcsője, hogy létrejött a projekt Facebook oldala, így már az online térben is naprakész információt kaphatnak az érdeklődők a projekt-folyamatokról, hírekről.

Rengeteg szakmai munka és program áll a projekt megvalósítói és résztvevői mögött. Nagyon fontos részt képez ebből a személyes kapcsolat- és bizalomépítés, a helyi szereplőkkel, vezetőkkel, civilekkel és a lakossággal, hiszen a projekt még szélesebb körű megismertetéséhez és minél több helyi érintett bevonásához ez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.