Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Településfejlesztés zajlik a lakosság bevonásával

A dél-alföldi régió leszakadó kistelepüléseinek gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti az az innovatív településfejlesztési modell, mely nemcsak a közösség erejére, de a véleményére is támaszkodik.

A Közösség felemel! projekt keretében négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) felzárkózását támogató településfejlesztési módszer a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt kulcseleme, hogy négy településen próbaként tesztelik az újszerű településfejlesztési módszertant és szolgáltatásait. Vagyis a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres magyarországi kistelepüléseket bemutató településprofil-gyűjtemény segítségével átadásra kerülnek a jó gyakorlatok, illetve személyes, csoportos és közösségi stresszkezelő szolgáltatások kerülnek megvalósításra, amelyek az előző szolgáltatásokra épülnek és arra visszacsatolást is nyújtanak. A modellhez fontos a településen élő lakosság egyéni érdekeinek, motivációinak felmérése, mely a közösségfejlesztés és a településfejlesztés kiindulópontja. Ezt és a projekt eredményességének mérését segíti, hogy a települések közösségi rendezvényein kérdőíves megkérdezéssel kérték ki a lakosság véleményét a településükkel és saját közösségi tevékenységükkel kapcsolatban. A projekt eredményeként ugyanis javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti.

A kérdőíves felmérés a projekt elején és végén jellemzően 10 fokú skálarendszer segítségével méri a projekt hatékonyságát a 4 projekt-településen élő 100 fős célcsoport és másik 4 partner-településen élő szintén 100 fős kontrollcsoport segítségével.
Az innováció fontos része a monitoring folyamat, mely a fejlesztés társadalmi hatásainak rendszeres, objektív mutatókra támaszkodó mérését foglalja magában. Monitoring és hatásmérés tevékenység keretében történik a kérdőívek szakértők általi adatelemzése, kiértékelése és dokumentációja.

A projekt célja, hogy az 5 éves program végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek a közösen meghatározott településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi, tudatos helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő döntések eredményeképp ezek a települések mind gazdasági, mind társadalmi szempontból átlagon felüli fejlődést érhetnek el, sikeressé válhatnak saját helyi adottságaikra, településfejlesztési céljaikra építve. A példájukat pedig követhetik a nyilvánosan elérhető modellt a jövőben alkalmazó további települések, a módszertan adaptáló közösségek is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés