Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt-kommunikáció és a tájékoztatás

A Közösség Felemel! projekt lényeges eleme, hogy a potenciális felhasználók, azaz a már említett 4 település lakosai mindig naprakészek legyenek a pályázathoz kötődő új információkkal kapcsolatban. A tájékoztatásnak éppen ezért minden esetben közérthetőnek kell lennie, valamint mindenki számára elérhetőnek. Nem elegendő tehát, az információ papír alapon történő hirdetése, online módon is elérhetőnek kell lennie.

A pályázat keretein belül az Agora Alapítvány létrehozott egy Facebook oldalt, ahol a projekt eredményeiről, köztük a már megrendezett és a későbbiekben megrendezésre kerülő rendezvényekkel kapcsolatos információkról kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Az oldal üzemeltetését az alapítvány tagjai látják el, valamint a releváns információk a települések honlapjain is megtalálhatók lesznek.

A projekt eredményeiről PR cikkek készültek, melyekből a célterület lakosai, szakemberei tájékozódhatnak a Közösség Felemel! projekt elért eredményeiről, megvalósult eseményeiről. E cikkekkel célunk, hogy a módszertan potenciális adaptálói is széles körben tájékoztatást kapjanak a kifejlesztett módszertanról, és a projekt szolgáltatásairól.