Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

„A Közösség felemel” szakmai konferencia

A szakmai konferencia keretein belül, A közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” pályázatban résztvevő települések, valamint az Agora Alapítvány képviselői, szakmai megvalósítói, a projekt eredményeinek potenciális adaptálói egyaránt jelen voltak. A konferencia előadásai során bemutatásra kerültek a projekt eddigi eredményei, a projektbe bevont településeken megvalósított szolgáltatások, településfejlesztési célú rendezvények, illetve Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken szerzett tapasztalatai a módszertan kapcsán. A külföldi résztvevők és a településfejlesztési szakemberek tájékoztatása alapján a megvalósítás alatt álló projekt részeredményeit össze lehetett vetni más projektek tapasztalataival, külföldi jógyakorlatokkal; más régiók településfejlesztési sikereivel és kudarcaival.

A konferencia előadásai során hangsúlyozásra került az EFOP-5.2.1-17 projekt keretében kifejlesztendő második szolgáltatás, melynek célja a helyi, közösségért tenni akaró fiatalok és a családosok megszólítása, szemléletformálása. A konferencia résztvevői megállapították, hogy az egyes települések fejlődésének és a lakosok megtartásának kulcsa a helyi közösség erősítése, a helyi lakosság bevonása a települési döntéshozatalba. A Közösség Felemel! projekt keretében szervezett programok segítséget nyújtanak jógyakorlatok elterjesztésében, és a közösségi élet erősítésében.

A konferencia keretein belül bemutatásra került „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt is, melynek célja a közösségi aktivitás erősítése a bevont településeken, valamint a kulturális intézmények és a lakosok közötti kapcsolat mélyítése, a városok fejlesztésének érdekében.