Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Szakmai konferencia a közösség és a településfejlesztés kapcsolatáról

A Közösség felemel című projekt keretében rendezett újabb nemzetközi szakmai konferencia, nagy sikerrel zárult. A rendezvény fókuszában a projekt témája, azaz a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózásának támogatása és ebben a közösség, a lakosság fontossága állt.

A konferencia Szegeden az MTA SZAB székházban került megrendezésre. Az érdeklődők regisztrációval, kapcsolatépítéssel kezdhették a részvételt. Tajti Andrea, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért kuratóriumi elnöke köszöntőjében hangsúlyozta a projekt jelentőségét és a közösségek potenciálját a leszakadó kistelepülések felemelkedése szempontjából.

Az előadók szakmájuk kiváló szakértői, akik számos releváns témát jártak körül. Kiss Mária Rita a közösségelméletek tükrében vizsgálta a „Létezem, mert vagyunk.” című előadásában a faluközösségektől a digitális közösségekig terjedő skálát. Dr. habil Jancsák Csaba beszédében az egyén és közösség viszonyára fókuszált, kiemelve az új sebezhetőségeket a 21. század elején.

Farkas Zsuzsanna izgalmas előadásában bemutatta a közösségépítést és közösségfejlesztést a vajdasági cserkészmozgalomban, rámutatva az ott rejlő lehetőségekre. Vas Bernadett a kutatómunka kihívásairól és lehetőségeiről beszélt, kiemelve a terepmunka fontosságát és az új megközelítések előnyeit. Dr. Horzsa Gergely PhD pedig a ‘Közösség felemel!’ projekt keretében szerzett közösségfejlesztési tapasztalatokról és a közösségi attitűdök jelentőségéről számolt be.

A konferencia során a résztvevők aktívan részt vettek a beszélgetésekben, kérdésesek feltevéseket tehettek, valamint megoszthatták tapasztalataikat. Az előadások és beszélgetések során fontos kérdések merültek fel, mint például a közösségvezérelt innovációs modellek hatékonysága, az egyén és közösség kapcsolata, valamint a közösségfejlesztés kihívásai és lehetőségei. Az esemény hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez, és lehetőséget teremtett a kapcsolatok építésére és erősítésére. A konferencia sikeresen összehozta településfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, kutatókat, döntéshozókat és a téma iránt érdeklődőket. 

A ‘Közösség felemel!’ projekt által elért eredmények és tapasztalatok széles körben megosztásra kerültek a konferencián. Ez segítette a résztvevőket abban, hogy új ötleteket és inspirációt merítsenek, valamint megértsék, hogyan lehetnek hatékony közösségfejlesztők a leszakadó kistelepüléseken. A konferencia a résztvevőknek lehetőséget nyújtott arra is, hogy hálózatot építsenek és partnerségeket alakítsanak ki más szakemberekkel és intézményekkel, ami hosszú távú hatást gyakorolhat a leszakadó kistelepülések fejlesztésére.

Összességében a Közösség felemel szakmai konferencia nagyszerű fórumot nyújtott a projekt eredményeinek bemutatására és a szakmai közösség együttműködésének előmozdítására. A konferencia számos értékes megbeszélést és információcserét hozott létre, amelyek hozzájárulnak a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózásához. A projekt és a konferencia összességében fontos lépéseket tett a közösségek felemelkedése és fejlődése felé.

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.