Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sikeres Szakmai Konferencia Szegeden: Közösségszervezés a gyakorlatban

       

Szeged, Somogyi u. 7. – 2023. május 10.

Május 10-én Szegeden, az MTA SZAB székházában rendezett szakmai konferencia sikeresen zajlott, a közösségszervezés módszertanának és közösségfejlesztési módszereinek szentelt teret. A rendezvényen 52 résztvevő vett részt, akiknek lehetőségük nyílt mélyebben megismerni az aktuális módszertant és gyakorlatot ezen a területen.

A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők aktívan beszélhessenek a közösségszervezés módszertanáról és az eddig a Közösség felemel! projekt keretében megvalósult közösségfejlesztési módszerekről. Az előadók tematikája szorosan kapcsolódott ehhez a témához, és izgalmas nézőpontokat és gyakorlati példákat mutattak be.

A nap reggel 9 órakor indult regisztrációval és résztvevők fogadásával a konferencia helyszínén. Tajti Andrea, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért kuratóriumi elnöke nyitotta meg az eseményt köszöntőbeszédével. A köszöntőt követően elkezdődtek a szakmai előadások.

Az első előadó Kiss Mária Rita volt, aki a „Létezem, mert vagyunk.” címmel tartott beszédet. Az előadó főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatója, történész és politológus. Előadásában a közösség fogalmát járta körül, bemutatva, hogyan formálják a közösségek az egyének identitását.

A következő előadás Dr. habil Jancsák Csaba előadása volt, amely az „Egyén és közösség – új sebezhetőségek a 21. század elején” címet viselte. A beszélgetést egy rövid kávészünet követte, amely során a résztvevők lehetőséget kaptak a tapasztalatcserére és az új ismeretek elmélyítésére.

A konferencia folytatásaként Farkas Zsuzsanna és Vas Bernadett tartották meg szakmai előadásaikat, amelyek a közösségfejlesztés gyakorlati oldalára helyezték a hangsúlyt. Farkas Zsuzsanna bemutatta a közösségépítés és közösségfejlesztés példáit a vajdasági cserkészmozgalomban, míg Vas Bernadett az aktuális kutatási kihívásokról beszélt.

Az esemény zárásaként Dr. Horzsa Gergely PhD szociológus tartott előadást a ‘Közösség felemel!’ projekt tapasztalatairól és eredményeiről. Az előadó részletesen bemutatta a projekt előzményeit, céljait és elért eredményeit, amelyek a közösségfejlesztés terén elért sikereket hangsúlyozták.

Az előadásokat 13 órakor egy közös ebéd követte, amelynek során további tapasztalatokat oszthattak meg a résztvevők. A szakmai konferencia során lehetőség nyílt az aktív részvételre, a közösségi szellem erősítésére és az új ötletek megosztására a közösségfejlesztés terén. A rendezvény sikerességét a résztvevők aktív részvétele és az izgalmas előadások tették teljessé.