Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sarkad Szakmai Workshop - Sikeres Projektzárás

       

Sarkad, Kossuth u. 27. – 2023. június 21.

A 2023. június 21-én Sarkadon megrendezett szakmai workshop a Közösség Felemel! projekt záróeseményeként szolgált. A település képviseletében megjelent tíz résztvevő az elmúlt év projekteseményeinek értékelésére, és a további tervek megvitatására gyűlt össze. Az esemény kiemelkedő momentuma, a 2023-as év egyik jelentős rendezvényének megbeszélése volt a projekt keretein belül.

Az idei évben, május 27-én egy csapatépítő rendezvény került megrendezésre Sarkadon, amely a gyermeknap alkalmából zajlott. Az eseménynek több fontos célja volt, mint például a közösségteremtés, közösségformálás, valamint a település aktuális társadalmi és gazdasági helyzetének megvitatása. A projekt munkatársai aktívan részt vettek az eseményen, és lehetőséget teremtettek a lakosoknak véleményük megosztására, és fejlesztési javaslatok megfogalmazására. A csapatépítő program rendkívül sikeresnek bizonyult mind a projekt, mind a helyi közösség szempontjából.

A mentorálás folyamatosan zajlott, és az igényekhez igazodva foglalkoztak olyan témákkal, amelyek hasznosak voltak a résztvevők számára. A projekt során sikerült a lakosságot is aktívan bevonni, és jó arányban sikerült megszólítani.

Az esemény során a szakmai megvalósításban közreműködő csapat és a település képviselői is beszámoltak a közösségszervezés és a célcsoport elérésének nehézségeiről. Az együttműködés és a kommunikáció a projekt során folyamatosan működött, és a résztvevők aktívan részt vettek a megvalósításban.

Összességében elmondható, hogy a Sarkadon megrendezett szakmai workshop a Közösség Felemel! projekt sikeres lezárását hozta magával. A projekt eredményeit tovább fogják hasznosítani a jövőbeli közösségi kezdeményezések során, és a település közössége továbbra is aktívan részt fog venni a közösségfejlesztési folyamatokban.