Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.07.01 – 2023.07.29.

Beszámoló:

A projekt fizikai zárása július 29.-én megtörtént. A szakmai stáb a pályázatban vállat elemeket teljesítette, a zárást követően sikerrel könyvelte el a megvalósítást. A mentorálás lezárult, megállapítható, hogy a lemorzsolódás nem volt jellemző. A projekt során a szakmai konzultációk, a kapcsolattartás és a nyilvánosság tájékoztatása folyamatos volt.

A projekt zárásaként július hónapban egy szakmai konferenciát szerveztünk Szegeden.

A menedzsment ezúton köszöni a több éven át tartó magas minőségű szakmai együttműködést és a megvalósítók kitartó munkáját!