Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.06.01 – 2023.06.30.

Beszámoló:

Júniusi szakmai találkozón az érintett szakemberekkel összegeztük a hátralévő feladatokat és felkészültünk a projekt július végén esedékes zárására. A helyi partnereink bevonásával szakmai workshopokat tartottunk Deszken, Sarkadon és Vésztőn.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeres a szakmai konzultáció. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A mentorálás zajlik, továbbra sem jellemző a lemorzsolódás.