Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.05.01 – 2023.05.31.

Beszámoló:

A menedzsment és szakmai csapat töretlenül végzi dolgát, a mentorálás is akadály nélkül zajlik, lemorzsolódás továbbra sem jellemző. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése megvalósul.

A hónapban megvalósítottunk egy szakmai konferenciát, csapatépítő programokat Sarkadon és Vésztőn. A májusi műhelymunka alkalmunkon a szakmai stáb kijelölte a projekt végéhez közeledő feladatokat. A kapcsolattartás és projektmegvalósítás folyamatosan zajlik.