Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.03.01 – 2023.03.31.

Beszámoló:

A találkozó során a projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket a még teljesítendő projektelemekről, ezek ütemezéséről a szakmai csapattal történt egyeztetés. A projektmenedzser és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatát. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

A mentorálási alkalmak szervezése folyamatos, a bevont célcsoport lemorzsolódása nem jellemző. A visszajelzések továbbra is pozitívak.

Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

A következő rendezvény előreláthatóan egy csapatépítő rendezvény lesz, majd ezt követően egy konferencia és egy újabb műhelymunka kerül megrendezésre. A műhelymunkák tervezetten gyakrabban kerülnek megrendezésre, mivel a szakmai teljesítés nyomon követésén túl a projekt zárásával kapcsolatos feladatok megbeszélésére is lehetőséget nyújt.