Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.10.01 – 2022.10.31

Beszámoló:

Októberi műhelymunkánkon a szervezési feladatok kerültek megbeszélésre, illetve a következő mérföldkőig esedékes szakmai és pénzügyi teljesítések. A projekt szakmai vezetője ismertette a készülő tanulmányok témáit, tartalmi elemeit, a családi szolgáltatási mentorok a mentoráció kapcsán szerzett tapasztalatokról, a tevékenység előrehaladásáról, és a településekkel történt egyeztetésekről tájékoztatták a jelenlévőket. A szakmai csapat tájékoztatta a jelenlévőket a közeljövőben esedékes szakmai egyeztetésekről és a tervezett programokról. A mentorációs alkalmak szervezése folyamatos.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.