Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.09.01 – 2022.09.30

Beszámoló:

Szeptemberi műhelymunkánk témája a projekt előrehaladása volt, amelyhez kapcsolódóan a következő mérföldkőig, illetve a projektzárásig tervezett tevékenységek kerültek megbeszélésre: többek között a mentoráció folytatása, szakmai egyeztetések, műhelymunkák, kutatások és tanulmányok ütemezése.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.