Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.06.01 – 2022.06.30

Beszámoló:

Csapatépítő rendezvény célja Sarkad lakossága körében ösztönözni a közösségi életben való altív részvételt a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. A pedagógus naphoz kapcsolódva pedagógusokkal, illetve a gyerekek nevelését, oktatását támogató dolgozókkal folytatott kötetlen beszélgetések során többek között szóba kerültek közös tervezések és tapasztalatcserék élményei, a tanár-diák közötti együttműködések, szakkörök és táborok közösségépítő szerepe, illetve a digitális eszközök és a közösségi oldalak jelentősége a fiatalok életében.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.