Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.04.01 – 2022.04.30

Beszámoló:

Áprilisban már egy csapatépítő programon részt tudtunk venni, amelynek célja az volt, hogy Deszk település lakosainak aktív részvételével olyan szabadidős tevékenység valósuljon meg, mely során, a település közössége, a családok, együtt élhetik meg a húsvéti készülődés örömét, mivel a közösségépítés egyik fontos eszköze a hagyományok közös megélése. A közösség tagjai kötetlen beszélgetést folytathattak mindeközben arról, hogy hogyan látják a település jelen társadalmi és gazdasági helyzetét, hiszen a projekt munkatársai is kitelepültek az eseményre. Mint az előző alkalmakon, a jelenlévőknek most is lehetőségük volt, és céljaink között szerepelt, hogy véleményt nyilvánítsanak, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a további fejlesztések tekintetében.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.