Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.03.01 – 2022.03.31

Beszámoló:

Márciusban a szakmai megvalósítói csapat és a projektmenedzsment tagok felkészültek a következő hónapokban tartandó programokra, amelyhez a projektmegvalósítás eddigi eredményeit és tapasztalatait összegezték, a pénzügyi beszámolók állapotát ellenőrizték, valamint a bevont településekkel egyeztetett programok ütemezését, személyi és eszközigényeit aktualizálták. A járványhelyzettel kapcsolatos jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követi a szakmai csapat, az előírások már lehetővé teszik a rendezvényeken való részvételt védettségi igazolvány nélküli, illetve megszűnik a maszkviselési kötelezettség, amely pozitív hatással lehet a programokon való részvételi hajlandóságra.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. Ezévre célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.