Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2021.03.01 – 2021.03.31

Beszámoló:

A műhelymunka célja az aktuális, járványhelyzet miatt hozott intézkedések figyelembevételével a következő időszakban tervezett programok, rendezvények ütemezése volt. A szakmai csapat számára rendszeresen megtartott találkozók, műhelymunkák igény szerint továbbra is személyes jelenléttel valósulnak meg, betartva az egészségügyi előírásokat. A projektmenedzsment, a szakmai team és a bevont települések közötti kapcsolattartásban az telefonos kommunikáció az elsődleges.

Továbbra is fontos a folyamatos tájékoztatás annak érdekében, hogy a már megszólított célcsoport érdeklődése fennmaradhasson mindaddig, amíg személyes jelenléttel megrendezhető események megvalósulhatnak.