Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2021.01.01 – 2021.01.31

Beszámoló:

Az aktuális évre tervezett feladatok áttekintésével kezdtük meg a 2021-es évet. A covid19-koronavírus-járvány az előző évben igencsak hátráltatta az tervezett programokat. Január során a kormány döntött a korlátozások fenntartásáról, ami jelenlegi információk alapján március elsejéig került meghosszabbításra. A projektidőszak adott szakaszaiban előírt teljesítések megvalósulásának érdekében a szervezési és elszámolások ütemezése zajlik jelenleg, a programok a vírustól függően kerülnek megvalósításra. 

A szakmai csapat és a projektmenedzsment folyamatosan ellátja feladatait, összeállításra került az aktuális projekt időszakhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel a kapcsolattartás állandó.

A januári hónap feladatai közé tartozik a felkészülés a következő hónapban tartandó műhelymunkára, valamint a projekt előrehaladása és az eddigi tapasztalatok összegzése. A következő hónapok rendezvényeinek szervezési feladatai ismertetésre kerültek.