Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2020.11.01 – 2020.11.30

Beszámoló:

Októberben a kormány szigorításokat vezetett be a koronavírus-járvány gyors terjedése és a megnövekedett esetszámok miatt, így novemberben a tervezett programok nem valósultak meg, átütemezésük folyamatos a jogszabályi változásokkal összefüggésben. A kapcsolattartás továbbra is folyamatos a lehetőségekhez alkalmazkodva. A személyes kontaktust igénylő találkozókat határozatlan ideig elhalasztjuk, a kapcsolattartás módját a partnerek igényei szerint határozzuk meg. Olyan esetben, amely halaszthatatlan, személyes megjelenést követel meg, a mindenkor hatályos egészségügyi biztonsági előírásokat betartva fogjuk a találkozókat lebonyolítani.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.