Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2020.09.01 – 2020.09.30

Beszámoló:

A nyárra tervezett rendezvények elmaradása, visszamondása miatt a projekt aktuális időszakára tervezett szakmai tevékenységek újragondolása, ütemezésének aktualizálása vált szükségessé. Ahhoz, hogy az eddig kialakított kapcsolatok meg tudjanak maradni, nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a tájékoztatásra. A kérdőívekre adott visszajelzések mennyisége alapján tapasztalat volt, hogy a későbbiekben is érdemes lehet a hagyományos, papír alapú kérdőíveken túl online formában is kikérni a helyiek véleményét, hiszen e módszerrel más típusú észrevételeket is kaphat a szakmai megvalósító csapat.

A célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával megvalósult deszki csapatépítő célja az volt, hogy ösztönözze a deszki lakosok helyi közösségi életben való aktív részvételét.A program lehetőséget biztosított a deszki lakosság és a további érdeklődők számára, mely enyhíteni próbálta a vírushelyzet alatt fellépő bezártságot, a közösségi életben visszaszorulását. 

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.