Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2020.08.01 – 2020.08.31

Beszámoló:

A járványhelyzet következtében hozott intézkedések betartásával ez évben megvalósítandó programjaink szervezése folyamatos, a szakmai csapat bizakodóan tekint a következő hónapokra. A települési események, szakmai találkozók folyamatosan átütemezésre kerülnek. Mindemellett a szabályoknak megfelelő létszámmal és a higiéniai előírásokat betartva tervezzük megvalósítani a szeptemberi csapatépítő programot. A szakmai csapat szüntelenül dolgozik a célcsoport bevonásán és újra aktivizálásán. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.