Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2020.06.01 – 2020.06.30

Beszámoló:

A covid járvány kapcsán hozott intézkedések életbe lépésével tilossá vált a rendezvények szervezése, a kulturális intézmények látogatása. Ennek értelmében a tervezett programjainkat sem tudjuk megvalósítani határozatlan ideig, átütemezésük folyamatos a jogszabályi változásokkal összefüggésben. Az egészségügyi előírásoknak megfelelően megtartott műhelymunka elsődleges célja az volt, hogy a tervezett projekt-rendezvényeket, tevékenységeket felülvizsgálják a rohamosan terjedő Covid-19 járvány és a projekttel érintett személyek egészségének védelme miatt. A szakmai megvalósítók egyetértettek abban, hogy az emberek biztonsága és egészsége az első, és a települések vezetői is ezt tartják szem elött, mikor a közösségépítő rendezvények megvalósításáról döntenek. Jelen helyzetben a kitelepülések, illetve a további szakmai feladatok megtervezésén, ellátásán túl fontos a kormány által közölt tájékoztatás és a sajtóhírek folyamatos követése, amelyek hasznos információkkal szolgálhatnak a projekttel kapcsolatos rendezvények, programok lebonyolításával kapcsolatban.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.