Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2020.04.01 – 2020.04.30

Beszámoló:

A covid járvány kapcsán hozott intézkedések életbe lépésével tilossá vált a rendezvények szervezése, a kulturális intézmények látogatása. Ennek értelmében a tervezett programjainkat, szakmai találkozóinkat sem tudjuk megvalósítani határozatlan ideig, átütemezésük folyamatos a jogszabályi változásokkal összefüggésben. A személyes kontaktust igénylő találkozókat határozatlan ideig elhalasztjuk, a kapcsolattartás módját a partnerek igényei szerint határozzuk meg. Olyan esetben, amely halaszthatatlan, személyes megjelenést követel meg, a mindenkor hatályos egészségügyi biztonsági előírásokat betartva fogjuk a találkozókat lebonyolítani.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.