Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2020.02.01 – 2020.02.29

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. 

Februárban a szakmai és a projektmenedzsment csapat feladatai közé tartozik a felkészülés a következő hónapokra tervezett szakmai egyeztetésekre, műhelymunkákra, a bevonandó célcsoport felkutatására és motiválására, a szolgáltatások szélesebb körben történő megismertetésére.