Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.12.01 – 2019.12.31

Beszámoló:

Az év végén a szakmai megvalósítói csapat és a projektmenedzsment tagok felkészültek a 2019-es év lezárására, illetve a következő évben tartandó eseményekre, amelyhez a projektmegvalósítás eddigi eredményeit és tapasztalatait összegezték, a pénzügyi beszámolók és a külső szolgáltatók által végzett szakmai teljesítések állapotát ellenőrizték, valamint a bevont településekkel egyeztetett programok ütemezését aktualizálták.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás, az év lezárása valamennyi partnerünknél többlet elfoglaltságot jelent, ezért igyekeztünk csak a legfontosabb kérdésekben és nélkülözhetetlen információk miatt felkeresni őket. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.