Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.10.01 – 2019.10.31

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás.

Az októberi szakmai workshopon a projekt eddigi eredményei és céljai kerültek ismertetésre, illetve bemutatásra került a projekt keretében elkészült kiadvány. A jelenlévők megosztották tapasztalataikat az adott települések gazdasági és társadalmi helyzetét érintő változások hatásairól. Számos hozzászólás, javaslat érkezett a projekttel és hatásával kapcsolatban mind az adaptálók, mind a szakmai megvalósítók felől. 

Az első műhelymunka az októberi konferencia előkészületeiről szólt, a szakmai vezető pedig ismertette a települési kérdőívek eredményeit. A második, egyben az évben az utolsó műhelymunka témája az év összefoglalása volt, a projektmenedzsment és a szakmai team összegyűjtötte a szervezéssel, lebonyolítással, információáramlásokkal kapcsolatos tapasztalatait, és a felmerült akadályok kiküszöbölésére megoldási javaslatokat dolgozott ki annak érdekében, hogy a következő évi tevékenységek még eredményesebben valósuljanak meg.

Megrendezésre került továbbá egy szakmai konferencia is. A konferencia első előadói blokkjában az településfejlesztés újszerű, innovatív megközelítéseiről, módszereiről kaptak tájékoztatást a szakmai konferencia résztvevői. Az előadás második felében ismertetésre kerültek a projekt első időszakában megvalósult rendezvények, elkészült tanulmányok és módszertani dokumentumok. A második blokk előadásában a projekt szakmai vezetője tartott előadást a közösségfejlesztésre alapuló településfejlesztési módszertan szakmai eredményeiről, illetve kiinduló kutatásairól. A délutáni előadás-blokk a nemzetközi településfejlesztési módszerekről, a vidékfejlesztés és a közösségépítés külföldi tapasztalatairól, jó gyakorlatairól, és az esetleges hiányosságokról szólt. A rendezvényen alkalom nyílt a szakmai megvalósítók közötti kisebb csoportos egyeztetésre az előadások kapcsán elhangzottakhoz kapcsolódó plenárisan fel nem tett kérdések megvitatására.