Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.09.01 – 2019.09.30

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás.

Szeptemberben két csapatépítő program, egy műhelymunka, egy esetmegbeszélés és egy kompetenciafejlesztő tréning valósult meg.

A csapatépítő programok Deszken zajlottak, az Ajvár Fesztivál időpontjához kapcsolódó csapatépítő programunkon figyelembe vettük az esemény tematikáját: a Balkán térségben elterjedt “ajvár”-hoz kapcsolódó gasztronómiai kapcsolódási pontokat, a deszki szerb kisebbség kulturális programját, a hagyományőrzést. A Falunaphoz szorosan kapcsolódó csapatépítő programunkon pedig a hagyományőrzést, kézművességet, a helyi értékek megőrzését és a környező és testvértelepülésekkel való együttműködést. A rendezvényekkel célunk volt Deszk lakosai számára „stresszoldó szolgáltatás” biztosítása, a helyiek együttműködését, lokális identitását erősítő programok biztosítása.

A műhelymunka keretében az elért eredmények, tapasztalatok kerültek ismertetésre, illetve az év során tervezett események ütemezése, továbbá javaslatok kerültek megfogalmazásra a szakmai munka minőségének emelése érdekében.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő tréning célja a megvalósításban résztvevők felkészítése az innovációhoz kapcsolódó specifikus tudás, kompetencia megszerzése érdekében, a fejlesztésben közreműködők munkájának összehangolása, tapasztalataik megosztása volt.

Az esetmegbeszélés során valamennyi érintett településen tapasztalt jelenségek és sajátosságok kerültek megvitatásra. Emellett pedig az Új Nemzedék Központtal való együttműködés lehetőségeit tárgyalták meg a résztvevők