Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.08.01 – 2019.08.31

Beszámoló:

Csapatépítő program két alkalommal valósult meg augusztusban. Az egyik Vésztőn, amely lehetőséget nyújtott a település társadalmi-gazdasági helyzetének a lakosságon keresztül történő megismerése, ami jelentős segítséget jelent projektünk szakmai tartamához, az innovációs modell kifejlesztéséhez, az eredmények méréséhez. Ilyen csapatépítő rendezvényekkel tudjuk felépíteni munkásságunkat, ezáltal válik láthatóvá, hogyan tudjuk elősegíteni a közösségi kohéziót, ösztönözni a helyieket a társadalmi aktivitásra. A másik alkalommal Sarkadra látogattak munkatársaink, ahol a rendezvény révén több helyi és környékbeli civil szervezettel sikerült felvennünk a kapcsolatot, ezáltal nemcsak a településen belül, hanem a települések között is megindulhatna a közösségfejlesztés.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A rendezvények lebonyolítása mellett a team felkészült a következő hónapok változatos eseményeire. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás.